Advertisement

SHARE

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม

รมว.คมนาคม ตรวจความพร้อมเส้นทางรถไฟสายอรัญประเทศ-ปอยเปต เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมไทย-กัมพูชา

วันที่ 8 เม.ย.2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การบริหารจัดการพื้นที่ภายใน และการบริหารจัดการเพื่อรองรองรับผู้โดยสาร สถานีรถไฟด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก (สถานีชั่วคราว) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และตรวจแนวเส้นทางรถไฟเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเดินรถเส้นทางอรัญประเทศ – ปอยเปต เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา

โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา โดยเสริมความมั่นคงของทาง เปลี่ยนหมอน ราง เครื่องยึดเหนี่ยวราง ประแจ และปรับปรุงหินโรยราง และก่อสร้างสะพานรถไฟแล้วเสร็จสมบูรณ์ และอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำบันทึกข้อตกลงการเดินรถระหว่าง 2 ประเทศ คาดว่าจะได้ข้อสรุปและลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ประกอบพิธีมอบขบวนรถจักรดีเซลราง จำนวน 1 ขบวน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธไมตรีอันดีของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งเปิดการเดินรถโดยนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศเป็นประธานในพิธีในวันที่ 22 เม.ย.2562 นี้

รถไฟสายอรัญประเทศ-ปอยเปตจะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางของประชาชน การขนส่งสินค้าทางรางของประเทศไทยและกัมพูชา สนับสนุนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...