Advertisement

SHARE

ประธาน สบร. ห่วงเด็กรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยไม่เป็นวอนผู้ปกครอง-ครูอาจารย์ ช่วยดูแลใกล้ชิด หวั่นเยาวชนเห็นการพูดหยาบคายเป็นเรื่องธรรมดา 

วันที่ 29 ก.ค.2563 เป็นวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวว่า ด้วยพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในภาษาไทย และได้พระราชทานแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยอย่างมากมาย เพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่าน ปีนี้ สบร. จึงได้รวบรวม 13 ปฐมาจารย์ ผู้มีคุณูปการต่อภาษาไทย เริ่มตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหง ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ 700 ปีก่อน และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามีครูต้นแบบ (ปฐมาจารย์) ได้เขียนตำราภาษาไทย ที่ไม่เพียงแต่สอนสสะกดคำเท่านั้น แต่มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในหลักสูตรด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง

นายวีระ กล่าวว่า ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กรุ่นใหม่เริ่มไม่รู้จักการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง การพูดการเขียน ขาดความสละสลวย การประมวลข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสารออกไปอาจทำให้มีปัญหา เนื่องจากต้องการความรวดเร็วซึ่งเป็นไปตามยุคสมัย และสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเด็กรุ่นใหม่มักใช้คำพูดที่หยาบคายไม่ถูกกาละเทศะ จึงอยากฝากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ช่วยดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดให้สมกับที่บรรพบุรุษได้สร้างภาษาไว้ เราเป็นคนไทย เป็นลูกหลานคนไทย เราโชคดีแค่ไหนที่มีภาษาเป็นของตัวเอง ดังนั้นจึงควรรักษาไว้ให้ลูกหลานได้ใช้สืบไป

FOLLOW US

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...