Advertisement

SHARE

มติเป็นเอกฉันท์พรรคเพื่อไทยเลือก “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” นั่งหัวหน้าพรรคฯ ด้วยคะแนนเสียง 376 คะแนน จากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 413 คน

วันที่ 1 ต.ค.2563 พรรคเพื่อไทยจัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ รวมถึงการลงมติพิจารณาโลโก้พรรคแบบ ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักบรรดาแกนนำ-สมาชิกกว่า 300 คนเข้าร่วมประชุม อาทิ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์, น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ, สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ และ, กิตติรัตน์ ณ ระนอง

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรคเพื่อไทยมีมติเป็นฉันท์เลือกนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยไม่มีคู่แข่ง ด้วยคะแนนเสียง 376 คะแนน จากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 413 คน ส่วนเลขาธิการพรรคก็เป็นไปตามคาด นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ขณะที่ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เป็นรองหัวหน้าพรรค ซึ่งมีทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายชูศักดิ์ ศิรินิล นายเกรียง กัลป์ตินันต์ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร นายพิชัย นริพตะพันธ์ นายสุทิน คลังแสง นายไชยา พรมมา พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทร์พิงค์ และนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

ส่วนรองเลขาธิการพรรรค มี 5 คน ประกอบด้วยนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม นายจิรวัฒน์ ศิริพาณิช นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล นายคุณากร ปรีชาชนะชัย และนายนพ ชีวานันท์ ส่วนเหรัญญิก คือ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวณิชย์ ขณะที่นายจักรพงษ์ แสงมณี เป็นนายทะเบียนพรรค

น.ส.อรุณี กาสยานนท์ เป็นโฆษกพรรค และกรรมการบริหาร อีก 4 คน ประกอบด้วยนายชวลิต วิชยสุทธิ์ นายสรวงศ์​ เทียนทอง นายองอาจ วงศ์ประยูร และนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ แถลงภายหลังรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่า ขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิก ที่ได้ร่วมลงคะแนนให้ความไว้วางใจเลือกกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอีกครั้ง ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย พรรคเพื่อไทยยึดมั่นในจุดยืนเช่นนี้มาตลอด ไม่เคยเปลี่ยนแปลง เรายืนยันจะจับมือร่วมกับทุกเครือข่าย เดินหน้าเร่งรัดแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดกติกาที่ยุติธรรม และเป็นประชาธิปไตยให้มากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในทุกด้าน อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน

ภารกิจที่สอง คือ ความมุ่งมั่นที่จะแบ่งเบาความทุกข์ยากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะวิกฤติเศรษฐกิจที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ เริ่มส่งผลรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ต่อชีวิตพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทั้งคนรายได้น้อย คนตกงาน คนที่แม้ยังอยู่ในระบบแรงงานโดยเฉพาะกลุ่ม SME วิสาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมไปถึงเกษตรกร ทุกกลุ่มกำลังไปไม่ไหว

สิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะทำต่อจากนี้ คือ การระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกพรรค เพื่อร่วมกันสร้างและผลักดันนโยบาย เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม ดังเช่นที่พรรคเพื่อไทยได้เคยทำสำเร็จมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นพรรคไทยรักไทย ที่เราได้สร้างความหวัง สร้างอนาคตให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างชัดเจนที่สุด

ภารกิจที่สาม คือ กระชับความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิก และพี่น้องประชาชน รวมทั้งกลุ่มประชาสังคมทุกเครือข่าย ให้เกิดการเรียนรู้ ร่วมมือกันให้แน่นแฟ้น สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยร่วมกัน อย่างเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน

และภารกิจท้ายสุด คือ การรวบรวมและนำเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการถ่ายทอดหรือสื่อสารไปยังประชาชน และ ส.ส. เพื่อรับรู้ปัญหา และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของพวกเขาให้ดียิ่งๆ ขึ้น

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...