{{-- --}}
Advertisement

SHARE

โฆษกรัฐบาล เผยร้านค้าลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งแล้วกว่า 210,010 ร้าน ในช่วง 1- 6ตค. 63 ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร และเครื่องดื่ม 

วันนี้ 9 ต.ค.2563 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) กระทรวงการคลังได้รายงานความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งว่า ตั้งแต่ที่ได้เริ่มให้ร้านค้าเริ่มลงทะเบียนได้ในวันที่ 1 ตค. 63 เป็นต้นมานั้น ล่าสุด ณ วันที่ 6 ตค. 63 มีร้านค้าลงทะเบียนทั้งหมดแล้ว 210,010 ร้าน

ร้านค้าที่ลงทะเบียนที่สำเร็จแล้ว 152,795 ร้าน โดยส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบ กิจการที่ลงทะเบียนสำเร็จแบ่งออกเป็นกิจการที่มีหน้าร้านจำนวน 127,852 ร้าน และหาบเร่ แผงลอย จำนวน 24,943ร้าน ประเภทของร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จ ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 90,052ร้าน ส่วนร้านธงฟ้ามีจำนวน 41,331ร้าน ร้าน OTOP มีจำนวน 4,991ร้าน และเป็นร้านค้าทั่วไปจำนวน 16,421ร้าน

ร้านค้าส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางจำนวน 73,092ร้าน คิดเป็นร้อยละ 34.8,  รองลงมาอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 73,092ร้าน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และภาคใต้จำนวน 37,229ร้าน คิดเป็นร้อยละ 17.7 โดยในรายจังหวัดนั้นพบว่า ร้านค้าที่ลงทะเบียนส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครจำนวน 25,526ร้านคิดเป็นร้อยละ 12.2 รองลงมาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 7,105ร้าน คิดเป็นร้อยละ 3.4 และจังหวัดสงขลาจำนวน 6,516ร้าน คิดเป็นร้อยละ 3.1

นายอนุชา กล่าวว่า ร้านค้ารายย่อย หาบเร่ แผงลอย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ www.คนละครึ่ง.com เช่นกัน ตั้งแต่วันที่ 16 ตค. 63 เป็นต้นไป และรอรับ SMS ยืนยัน โดยจะเริ่มใช้สิทธิใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตค. 63 เป็นต้นไป จนถึง 31 ธค. 63 และหากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14วัน จะถูกตัดสิทธิ์ทันที

สำหรับโครงการคนละครึ่งนี้ รัฐบาลจะช่วยจ่าย 50% แต่ไม่เกิน 150บาทต่อวันต่อคน รวมไม่เกิน 3,000บาทต่อคน ตลอดโครงการ สำหรับประชาชนคนไทยอายุ 18ปีขึ้นไป และไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้สามารถนำไปใช้จ่ายซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป โดยไม่รวมถึงสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และบริการต่างๆ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...