{{-- --}}
Advertisement

SHARE

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้สิทธิบัตรทองสามารถเข้าไปรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายบริการ นำร่องในพื้นที่ กทม. เริ่มวันที่ 1 พ.ย.นี้

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช.

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า การให้บริการจะแบ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายบริการที่มีศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม.จำนวน 69 แห่ง ในแต่ละเขต ทำหน้าที่เป็นหน่วยบริการแม่ข่ายเชื่อม ต่อหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น คลินิกเอกชน ร่วมดูแลในเครือข่ายบริการนั้นๆ ซึ่ง 1 เขตอาจจะมี 2 เครือข่ายบริการได้ และหนึ่งเครือข่ายบริการ อาจมีโรงพยาบาล รองรับการส่งต่อ 2-3 แห่ง แผนการดังกล่าวเหมือนกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งจัดวางระบบและเปิดรับหน่วยบริการเข้าร่วมเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ ซึ่งต่อไปในการลงทะเบียนสิทธิจะมีรายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม นอกจากหน่วยบริการประจำหน่วยบริการรับส่งต่อแล้ว ยังมีรายชื่อหน่วยบริการที่อยู่ในเครือข่ายบริการอาจจะมี 10-20 แห่ง ต่อเครือข่ายบริการที่ประชาชนสามารถไปรับบริการที่ใดก็ได้ ทั้งรักษาพยาบาลเบื้องต้น รักษาต่อเนื่องโรคเรื้อรังและบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

นอกจากนี้ สปสช.ยังได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทย พัฒนาระบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” อำนวยความสะดวกในการนัดหมายรับบริการล่วงหน้า ตรวจสอบรายชื่อด้วย

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...