Advertisement

SHARE

การบินไทยเตือนขอให้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ภายในกำหนดเวลา วันที่ 2 พฤศจิกายนนี้เป็นวันสุดท้าย เพื่อไม่ให้เสียสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้คืน

(แฟ้มภาพ : ชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการ ดีดี การบินไทย)

วันที่ 29 ต.ค.2563 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัท และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งคณะผู้ทำแผนตามที่การบินไทยเสนอ ตามกระบวนการทางกฎหมาย เจ้าหนี้ของการบินไทย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ที่เป็นหนี้เงินโดยหนี้นั้นเกิดก่อนวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าหนี้จะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงหนี้การค้า หนี้ค่าเช่า หนี้หุ้นกู้ จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เพื่อไม่ให้เสียสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้คืน ซึ่งกรมบังคับคดีได้ดำเนินการแจ้งเจ้าหนี้และลงประกาศคำสั่งศาลผ่านช่องทางต่างๆ ให้เจ้าหนี้ทราบถึงคำสั่งศาลและมาดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว โดยจะสิ้นสุดกำหนดระยะเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ตามกฎหมายในวันที่ 2 พ.ย.2563

เจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้เลย โดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดก่อนเจ้าหนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ของกรมบังคับคดีด้วยตนเองที่บ้านผ่านทางเว็บไซต์ http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp หรือ QR Code เจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา โดยระบบรับคำขอรับชำระหนี้ออนไลน์จะปิดในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.หรือหากเจ้าหนี้ท่านใดไม่สะดวกยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง ก็สามารถนำเอกสารมายื่นขอรับชำระหนี้ที่จุดบริการต่างๆในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์

หากเจ้าหนี้ท่านใดมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการยื่นขอรับชำระหนี้สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดี led.go.th หรือโทรสอบถามได้ที่ กรมบังคับคดี 02-887-5026-29 และ 02-887-5052 หรือกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 02-887-5095-97 หรือ Call Center ของการบินไทย 02-356 -1111 กด 8 การบินไทยขอเน้นย้ำเตือนให้เจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 16.30 น. เป็นวันสุดท้าย มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิในการได้รับชำระหนี้ตามกฎหมาย

สำหรับขั้นตอนต่อไป การบินไทยจะแจ้งให้เจ้าหนี้ได้รับทราบถึงความคืบหน้าของการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อไป

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...