{{-- --}}
Advertisement

SHARE

มหาเถรสมาคม ทำหนังสือถึงวัดทั่วประเทศไทยหลังมีมติ ห้ามพระภิกษุ สามเณร ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง หากฝ่าฝืนคำสั่งหรือมติให้เจ้าคณะปกครองดำเนินการทันที

วันที่ 11 พ.ย.2563 นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเร่งด่วนให้ทำหนังสือแจ้งไปยังวัดทั่วประเทศ ห้ามพระภิกษุ สามเณร ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง หากฝ่าฝืนคำสั่งหรือมติให้เจ้าคณะปกครองดำเนินการทันที

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีพระภิกษุสงฆ์ สามเณรเข้าไปร่วมชุมนุม และมีหลายฝ่ายอยากให้มหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการและลงโทษพระภิกษุ-สามเณรโดยเร็วนั้น นายณรงค์ ยืนยันว่า มหาเถรสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจกรณีดังกล่าว เพราะตั้งแต่มีภาพพระภิกษุ สามเณรเข้าร่วมการชุมนุม ได้ส่งหนังสือไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองแล้ว 2-3 ครั้ง ไม่ให้พระภิกษุสามเณรเข้าร่วมชุมนุม แต่ยังมีพระเณรเข้าร่วมการชุมนุมอยู่ จึงต้องออกเป็นมติมหาเถรสมาคมที่ชัดเจน 4 ข้อ

ให้เจ้าคณะผู้ปกครองดำเนินการกับพระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่เข้าข่ายและฝ่าฝืนคำสั่ง เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ. 2538 มีมติมอบถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ซึ่งเป็นประธานกรรมการฝ่ายการปกครองสงฆ์ ให้วางแนวทางการป้องกัน การชุมนุมของพระภิกษุ สามเณร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว มีมติให้นำรายชื่อผู้ฝ่าฝืนของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ส่งให้เจ้าคณะผู้ปกครอง เพื่อพิจารณาทางพระธรรมวินัยต่อไป และให้ประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่ทางกฎหมาย ตรวจสอบสถานะพระที่เข้าร่วมชุมนุมทุกรูป เพื่อป้องกันพระปลอมเข้าร่วมชุมนุมเพราะจะทำให้ศาสนาเกิดความเสียหาย

ที่มา กรมประชาสัมพันธ์

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...