{{-- --}}
Advertisement

SHARE

คมนาคมคุมเข้มมาตรการเว้นระยะห่าง รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทป้องกันการติดต่อสัมผัส ลดความเสี่ยงโควิด-19 ด้านกทม. จับมือกรมเจ้าท่า จัดระเบียบท่าเรือคลองแสนแสบจำกัดเที่ยวละ 40-50 คน

วันที่ 27 เม.ย.2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระบบขนส่งสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกจึงกำชับไปยังผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รวมถึงผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด

สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น กระบี่ เลย นครปฐม ขอนแก่น สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา กำแพงเพชร ชุมพร ระยอง นนทบุรี บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ จันทบุรี ระนอง สิงห์บุรี บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี สงขลา พระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ สระบุรี ลพบุรี สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลำพูน สระแก้ว อุทัยธานี ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทั้งรถโดยสารระหว่างจังหวัด และรถโดยสารภายในจังหวัด จัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 -2 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing รวมถึงการจัดพื้นที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารด้วยเช่นกัน

เรือโดยสาร คลองแสนแสบ

นอกจากนี้ทุกแห่งต้องมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง รวมถึงตรวจคัดกรองพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด รวมทั้งดูแลให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนขึ้นรถโดยสารและตลอดการเดินทาง และจัดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วย

ในส่วนของการให้บริการประชาชน ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการประกาศงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถแล้วจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ แต่ยังคงให้บริการด้านทะเบียนและภาษีตามปกติ จึงได้กำชับให้มีมาตรการป้องกันทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://eservice.dlt.go.thส่วนรถที่ไม่สามารถใช้บริการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ แนะนำใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

 

กทม. จับมือกรมเจ้าท่า จัดระเบียบท่าเรือคลองแสนแสบจำกัดเที่ยวละ 40-50 คน

ขณะที่กรุงเทพมหานครเชิญกรมเจ้าท่าร่วมหารือแนวทางการจัดระเบียบท่าเรือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยล่าสุดนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้ามาตรการจัดระเบียบผู้โดยสารทางเรือ ท่าเรือประตูน้ำ ซอยราชดำริ 1 เขตปทุมวันและเขตราชเทวี ได้รับแจ้งว่ามีผู้ใช้บริการเรือโดยสารภายในคลองแสนแสบลดลงเหลือเพียง 10% จากเดิมในสถานการณ์ปกติมีผู้ใช้บริการประมาณวันละ 60,000 คน ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการวันละประมาณ 6,000 คน ทำให้การบริหารจัดการโดยรวมทำได้ดีในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนไม่มาก แต่อาจต้องมีการปรับในบางส่วน อาทิ ในบางท่าเรือที่มีขนาดเล็กยังไม่ได้ทำการแบ่งเส้นสำหรับการเว้นระยะห่างระหว่างที่ยืนรอเรือ รวมทั้งยังไม่มีจุดติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือยังอยู่ไม่ครบทุกท่าเรือ

นายสกลธี กล่าวว่าได้เรียนกับผู้แทนกรมเจ้าท่าแล้วว่าขอให้ดำเนินการให้ครบถ้วนทั้ง 28 ท่า รวมถึงปัญหาที่ประชาชนผู้ใช้บริการจะมายืนออกันเพื่อขึ้นและลงเรือได้ขอให้มีการจำกัดคนลงเรือในแต่ละเที่ยว อาจจะจำกัดเที่ยวละ 40-50 คนต่อลำ หากเกินจำนวนขอให้รอเที่ยวต่อไป เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างและระยะห่างการยืนภายในเรือ และให้บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2020) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจอดเรือรอรับ-ส่งให้นานกว่าปกติ เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องมาออกันเพื่อแย่งกันลงเรือ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...