Advertisement

SHARE

ผู้ประการ 64 รายรับมอบโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม และหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจประจำปี 2563 หลังธุรกิจผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน ขณะที่กระทรวงพาณิชย์หวังสร้างความเข้มแข็ง ความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ และเป็นแบบอย่างให้ธุรกิจอื่นปฏิบัติตาม

วันที่ 10 ก.ย.2563  นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติให้กับธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563 โดยได้มอบโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม และหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลจำนวน 64 ราย โดยมั่นใจว่าจะช่วยสร้างความเข้มแข็ง ความน่าเชื่อถือให้กับภาคธุรกิจ และยังใช้เป็นแบบอย่างให้กับธุรกิจรายอื่นๆ ปฏิบัติตาม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงพื้นที่เพื่อประเมินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยการสัมภาษณ์และตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ณ สถานประกอบการ ซึ่งมีธุรกิจที่ผ่านการตรวจประเมิน และธุรกิจที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จำนวน 64 ราย และในจำนวนนี้มีธุรกิจ 9 ราย มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และได้รับโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2563 ด้วย”นายวีรศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจซึ่งมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกให้ และตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองสามารถนำไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้า หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของธุรกิจ เพื่อการันตีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลธุรกิจ

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...