Advertisement

SHARE

ก.คมนาคม เตรียมปรับรูปแบบการเดินรถและเส้นทางรถเมล์ ขสมก. ใหม่พร้อมจ้างเอกชนวิ่งตามระยะทาง มีโครงข่ายหลักจำนวน 162 เส้นทาง อัตราค่าโดยสารแบบเหมาไม่จำกัดเที่ยวและเส้นทาง 30 บาทต่อวัน มั่นใจภายใน 7 ปีมีกำไร

วันที่ 15 ก.ย.2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ว่า ปัจจุบัน ขสมก.มีหนี้กว่า 127,000 ล้านบาท เนื่องจาก ขสมก.ขาดทุนสะสมมานาน โดยล่าสุดเมื่อปี 2563 ขาดทุนประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูมากกว่าปล่อยให้ล้มละลาย เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินการต่อไปได้เบื้องต้นแนวทางการฟื้นฟูองค์การ ขสมก. โดยกระทรวงการคลังจะรับภาระหนี้และดอกเบี้ยโดยแยกบัญชีออกจาก ขสมก.

สำหรับรูปแบบการเดินรถ ขสมก.จะปรับโดยจ้างเอกชนวิ่งตามระยะทาง มีโครงข่ายหลักจำนวน 162 เส้นทาง อัตราค่าโดยสารแบบเหมาไม่จำกัดเที่ยวและเส้นทาง 30 บาทต่อวัน จากการศึกษาพบว่าปัจจุบัน ผู้ใช้บริการกว่าร้อยละ 95 มีการเดินทางไกลและต้องจ่ายค่าโดยสารสูงกว่า 30 บาท ขณะที่เส้นทางของรถเอกชนร่วมบริการ จำนวน 54 เส้นทางนั้นเอกชนจะเข้าสู่ระบบเดียวกัน รับจ้าง ขสมก.วิ่งตามระยะทาง เก็บค่าโดยสาร 30 บาท

หลังจากนี้จะนำเสนอข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสภาพัฒน์ กระทรวงการคลังพิจารณาประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ คาดว่าไม่เกินเดือนตุลาคมนี้ และจะทยอยรับมอบรถใหม่ ตั้งแต่ปี 2564 และครบทั้ง 2,511 คัน ในปี 2565

ล่าสุด ขสมก. ได้ชี้แจงประเด็นคำถามกระทรวงการคลัง 7 ข้อ เพื่อความมั่นใจในการดำเนินการแผนฟื้นฟูให้สำเร็จ ซึ่งคลังต้องการข้อมูล การดำเนินการของ ขสมก.แต่ละปี เพื่อจะใช้เป็นตัวชี้วัด หรือ KPI และประเมินผลว่า ขสมก.สามารถทำได้จริงตามแผนที่เสนอไว้ โดยกระทรวงคมนาคมและ ขสมก. มีความมั่นใจว่า หากดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวภายในระยะเวลา 7 ปี ผลการดำเนินงานของ ขสมก.จะมีกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา หรือ Ebitda เป็นบวก ประมาณ 50 ล้านบาท

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/home

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...