Advertisement

SHARE

รอง ผบช.น.สั่งปิดการจราจร 5 จุด รับกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนตัว ขณะที่ ผบช.น. ลงนามออกคำสั่งห้ามชุมนุมรอบพื้นที่ศาลฎีกาและทำเนียบรัฐบาลในรัศมี 50 เมตร

วันที่ 19 ก.ย. 2563 พล.ต.ต.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลงนามออกคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 376/2563 เรื่องห้ามการชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตรรอบพื้นที่ศาลฎีกาและทำเนียบรัฐบาล ระบุข้อความว่า  สถานการณ์การจัดกิจกรรมชุนของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย.นี้ตั้งแต่ 14.00 น.ถึง ถึงวันที่ 20 ก.ย.นี้ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมาก และอาจมีการเดินขบวนไปยังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงศาลฎีกา และทำเนียบรัฐบาล ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ผู้สัญจรบนท้องถนน และการรวมตัวกันบริเวณศาลฎีกา และทำเนียบรัฐบาล อาจป็นการกีดขวางการเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสถานที่ราชการ เพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชน อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2557 มาตรา 7 ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 151/2560 ลงวันที่ 28 มี.ค.2560 เรื่องการมอบหมายการประกาศห้ามการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 จึงประกาศมชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตรรอบพื้นที่ศาลฎีกา และทำเนียบรัฐบาลจนกว่าการชุมนุมจะเสร็จสิ้น

 

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งปิดการจราจร ถนนพระอาทิตย์ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, แยกผ่านพิภพ, สะพานช้างโรงสี, วงเวียน รด. และบริเวณแยกท่าเตียน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรองรับการเคลื่อนตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนตัวออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

โดยเส้นทางที่ได้รับผลกระทบและต้องปิดการจราจรชั่วคราวคือถนนราชดำเนินใน, ถนนราชดำเนินกลาง, แยกผ่านพิภพ, แยกวงเวียน รด. ถนนสนามไชย, แยกอรุณอมรินทร์ และสี่แยกคอกวัว

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...