{{-- --}}
Advertisement

SHARE

กรมควบคุมโรคย้ำชัด คลินิกเสริมความงามต้องเสนอแผนความปลอดภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดให้บริการ แจงกีฬาฟุตบอล และวอลเล่ย์บอลยังไม่ให้เล่นในระยะนี้

วันที่ 12 พ.ค.25463 นพ.อนุพงศ์ สุจริตยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการผ่อนปรนระยะ 2 เรื่องการเปิดสนามฟุตบอลให้มีการแข่งขันว่า ศบค.ได้กำหนด 4 กลุ่มกิจการที่จะผ่อนปรน จะมีการประเมินทุก 2 สัปดาห์ หากไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ หรือมีผู้ป่วยรายใหม่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้จึงจะมีโอกาสเปิดสนามฟุตบอล

เวลาเราจะดูว่าว่ากีฬาอะไรมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิดประมาณไหน จะดูว่ากีฬานั้นมีการเล่นอย่างไร หากกลางแจ้งจะเสี่ยงต่ำ หากเป็นกีฬาในอาคารจะต้องพิจารณาเรื่องการถ่ายเทของอากาศ มีการติดแอร์หรือไม่ ถ้าเล่นเป็นทีมมีการประชิดตัวจะมีความเสี่ยงสูง ถ้าเป็นกีฬาประเภทเล่นคนเดียวอยู่คนข้างประเภทนี้จะเสี่ยงต่ำ เพราะฉะนั้นการเล่นฟุตบอล ฟุตซอล หรือวอลเล่ย์บอลยังจัดเป็นกีฬาที่มีการประชิดตัวและมีการสัมผัสกันจึงจะยังไม่ให้เล่นในช่วงระยะเวลานี้

ไม่อนุญาตให้เปิดคลินิกเสริมความงาม

ส่วนสถาบันความงามที่มีการถามกันมาว่าจะเปิดให้บริการในการผ่อนปรนระยะ 2 ได้หรือยัง นพ.อนุพงศ์ กล่าวว่า ยังไม่มีการอนุญาตให้คลินิกเสริมความงามเปิดให้บริการ แต่อนุญาตให้สถานพยาบาล หรือสถานทันตกรรมเปิดให้บริการได้แล้ว ในระยะถัดไปหากคลินิกเสริมความงามมีแผนว่าจะทำอย่างไรให้ผู้บริการเกิดความปลอดภัยจึงจะให้เปิดบริการ ระหว่างนี้อยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการกิจการที่จะอนุญาตให้เปิดในกลุ่มสีเขียวจะต้องมาเสนอแผนความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ร่วมกันพิจารณา

สำหรับรายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อโคโรนา-19 ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ในประเทศไทยรายงานวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ถึงร้อยละ 92.74 ของผู้ป่วยทั้งหมด (กลับบ้าน 2 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,798 ราย) ทำให้ขณะนี้เหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 163 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 5.40 ของผู้ป่วยทั้งหมด ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย

(มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ พบที่กรุงเทพฯ และนราธิวาส) ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต รวมผู้เสียชีวิต 56 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,017 ราย

จากข้อมูลรายงานวันนี้ ผู้ติดเชื้อทั้ง 2 ราย ติดจากการสัมผัสกับคนในครอบครัวและคนใกล้ชิด ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการรับเชื้อภายนอกเข้ามาในบ้าน ผู้ที่ออกนอกบ้านจึงเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงที่อาจนำเชื้อเข้ามาให้คนในครอบครัว ดังนั้น ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งขณะที่อยู่ในบ้านและนอกบ้าน โดยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล สำหรับผู้ที่ทำงานนอกบ้าน เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที จัดให้มีพื้นที่สะอาดส่วนกลางภายในบ้าน ไม่นำสัมภาระที่ใช้นอกบ้านเข้ามาในบริเวณนี้ อาทิ รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าที่สวมใส่แล้ว เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อจากนอกบ้านมาติดสมาชิกในครอบครัว

สำหรับการติดเชื้อภายในครอบครัวส่วนใหญ่มาจากการติดระหว่างคู่สามี-ภรรยา ส่งผลให้ลูก พ่อ-แม่ คนใกล้ชิดติดเชื้อตามมาได้ สิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนที่รัก คือ การเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิด เช่น กอด จูบ ไม่ไอ จามใส่กัน เมื่อป่วยต้องใส่หน้ากากอนามัย และแยกสำรับอาหาร เพื่อป้องการการเกิดผู้ป่วยรายใหม่จากการสัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...