Advertisement

SHARE

วันที่ 6 ต.ค.2563 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้า การกำหนดมาตรการพิเศษในการกำกับดูแลนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และแรงงาน ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยว่า อาจจะมีการเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมให้นักธุรกิจไม่ต้องกักตัวใน State Quarantine 14 วัน นักธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงและคิดว่าการกักตัวจะเป็นอุปสรรคในการเข้ามาในประเทศ โดยเงื่อนไขที่จะเสนอเพิ่มนั้นจะเป็นมาตรการดูแลให้กลุ่มนักธุรกิจเกิดความคล่องตัว ซึ่งตรงนี้นายกฯ มองภาพที่จะทำให้เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวให้เร็วที่สุด มาตราการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นักธุรกิจกลับมาลงทุน ในประเทศไทย
การผ่อนปรนนี้จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเฉพาะกิจเป็นผู้พิจารณาก่อนจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี ง่ายๆ คือหาข้อสรุปให้ได้ก่อน เมื่อหาข้อสรุปได้จึงจะเสนอให้รัฐมนตรีเห็นชอบ คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะได้ข้อสรุป ซึ่งนายกฯ ขอให้เร่งพิจารณาและจัดหมวดหมู่ของผู้ที่ต้องการที่จะเดินทางเข้าประเทศ เพราะแต่ส่วนจะมีรายละเอียดแตกต่างกัน ส่วนไหนที่หาขอสรุปได้ก็นำมาพิจารณา เพราะอาจไม่ได้ใช้มาตรการเดียวกันทั้งหมด เช่น 
นักธุรกิจที่จะเข้ามาเดิมจะให้เจ้าหน้าสาธารณสุขติดตามตลอดระยะเวลาที่เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งบางส่วนเสนอว่าอาจเกิดปัญหาได้ เพราะการคุยธุรกิจบางครั้งเป็นความลับ อาจจะให้ทางหุ่นส่วนหรือบริษัทที่เป็นเจ้าภาพต้องดูแลรับผิดชอบ แต่ตรงนี้ยังไม่มีข้อสรุป เพราะแต่ละหน่วยงานเสนอเข้ามาแต่ละเงื่อนไขจะต้องมาพูดคุยกับคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาอีกครั้งว่าผ่อนปรนอะไรได้บ้าง
ก่อนหน้านี้ได้มีเตรียมมาตรการพิเศษไว้ 6 ข้อ เพื่อกำกับดูแลนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และแรงงาน ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย คือ
1) มีผลตรวจโควิด-19 (RT-PCR) ไม่เกิน 72ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
2) มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1 แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
3) ตรวจหาเชื้อ RT-PCR เมื่อเดินทางมาถึงและเมื่อเดินทางออกจากประเทศไทย ที่ช่องทางเข้า-ออกประเทศไทย
4) ให้มีผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย หรือเงื่อนไขอื่นๆที่เหมาะสม
5) ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่เตรียมไว้ ตามแผนการเดินทางที่กำหนดเท่านั้น
6) ให้มี ติดตั้ง Application ติดตามตัวเพื่อสามารถตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย
ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะประชุมเพื่อหาข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...