Advertisement

SHARE

กองบัญชาการตำรวจนครบาล แนะนําเส้นทางจราจร สําหรับประชาชนใช้เดินทางรอบพื้นที่ รองรับการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

วันที่ 6 พ.ค. 2562 พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกด้านการจราจร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามหมายกำหนดการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 6 พ.ค.2562 โดยมีกำหนดการดังนี้

• 16.30 น. เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
• 17.30 น. เสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

เปิดจุดคัดกรองให้ประชาชนเข้าพื้นที่ เวลา 12.00 น. จุดคัดกรองที่เปิด มีดังนี้
1. พระแม่ธรณี
2. สะพานช้างโรงสี
3. สะพานมอญ
4. สะพานเจริญรัช
5. ท่าช้าง
6. ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
7. ในหน่วยกองบัญชาการรักษาดินแดน (รด.)

สำหรับประชาชนที่จะเข้าพื้นที่จุดคัดกรอง ต้องปฏิบัติดังนี้ 1.เข้าจุดกรอง 2.เตรียมให้พร้อม บัตรประชาชน ร่ม หมวก ยาประจำตัว 3.พื้นที่แก้มลิง พื้นที่พักคอย มีบริการอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับประชาชน 4.จุดรับเสด็จ เจ้าหน้าที่จะพาท่านไปยังจุดที่นั่งที่เตรียมรองรับไว้

ผู้ที่เดินทางสัญจรตามปกติขอได้โปรดหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และขอแนะนําเส้นทางเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง ดังนี้

1. เส้นทางจากฝั่งพระนคร – ฝั่งธนบุรี

1.1) เส้นทาง ทางด่วน
• ลงด่วนยมราช ใช้เส้นทาง ถนนสวรรคโลก – ถนนราชวิถี หรือ ถนนสุโขทัย – สะพานกรุงธนบุรี (ซังฮี)
• ลงด่วนยมราช ใช้เส้นทาง พิษณุโลก – แยกสวนมิสกวัน – ถนนราชดําเนินนอก – แยก จปร. – สะพานพระราม 2
• ลงด่วนยมราช ใช้เส้นทาง ถนนหลานหลวง – ถนนจักรพรรดิพงษ์ – แยก จปร. – สะพานพระราม 8

1.2) เส้นทาง พื้นราบ
• ถนนศรีอยุธยา – ถนนสวรรค์โลก – ถนนราชวิถี หรือ ถนนสุโขทัย – สะพานกรุงธนบุรี (ซังฮี)
• ถนนเพชรบุรี – ถนนหลานหลวง – ถนนจักรพรรดิพงษ์ – แยก จปร. – สะพานพระราม 8
• ถนนพระราม 1 หรือ ถนนเพชรบุรี – พิษณุโลก – แยกสวนมิสกวัน – ถนนราชดําเนินนอก – แยก จปร. – สะพานพระราม 8
• ถนนพระราม 4 – ถนนเยาวราช – ถนนจักรวรรดิ – สะพานพระปกเกล้า
• ถนนพระราม 4 – ถนนสาทรใต้ – สะพานตากสิน

2. เส้นทางจากฝั่งธนบุรี – ฝั่งพระนคร

2.1) เส้นทาง ทางด่วน
• ถนนกาญจนาภิเษก ใช้เส้นทาง – ทางพิเศษศรีรัช วงแหวนรอบนอก – ด่านประชาชื่น หรือ ถนนกําแพงเพชร 2

2.2) เส้นทาง พื้นราบ
• สะพานพระปกเกล้า – ถนนมหาไชย – ถนนเจริญกรุง – ถนนพระราม 4
• สะพานพระปกเกล้า – ถนนมหาไชย – ถนนเจริญกรุง – ถนนวรจักร – ถนนบํารุงเมือง – ถนนพระราม 1
• สะพานตากสิน – ถนนสาทรเหนือ – ถนนพระราม 4

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...