{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันที่ 15 ม.ค.2564 วานนี้พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ฉบับ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้ นายภักดี โพธิศิริ อดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานและมีกรรมการ ร่วมทำงานอีก 14 คน และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้โควิด-19 แพร่ระบาด โดยให้ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรมเป็นประธาน

สำหรับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2564 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ระบุไว้ว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายพื้นที่ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 หลังจากที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคในประเทศได้นานหลายเดือน ซึ่งผลการสอบสวนโรคเชื่อว่าเหตุสำคัญ คือมาจากการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคลที่ชุมนุมมั่วสุมในแหล่งเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่เล่นการพนัน ซึ่งมีผู้เดินทางไปตามพื้นที่ต่างๆ ไม่รักษาระยะห่าง

ทั้งนี้ การออกคำสั่งดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา 11 (6) ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และตั้งกรรมการ 15 คน อาทิ นายชาญเชาวน์ เป็นประธานกรรมการ, เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ ,รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ได้รับมอบหมาย , จเรตำรวจที่ได้รับมอบหมาย, รองอธิบดีกรมการปกครอง, รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นกรรมการ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...