Advertisement

SHARE

ผลการสำรวจช่วงเทศกาลแห่งความรัก พบ คนมีคู่จ่ายมากกว่าคนโสดถึงร้อยละ 45 ผู้หญิงกลุ่มGen X (อายุ 39-54 ปี) เป็นเปย์หนักสุด 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านออนไลน์ของคนไทยในช่วง Valentine’s Day ปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. ถึง 9 ก.พ. 2563 มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามทั้งหมด 573 คน จากการวิเคราะห์ผลสำรวจมีไฮไลต์ที่น่าสนใจ คือ ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ง หรือ 51% ระบุว่า จะซื้อของขวัญหรือใช้บริการออนไลน์ ในช่วงวันวาเลนไทน์ปีนี้

กลุ่มสินค้าที่จะเลือกซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
1. เครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
2. รองลงมาคือ ดอกไม้
3. เครื่องประดับ

บริการออนไลน์ 3 อันดับแรก ที่คู่รักระบุจะเลือกใช้มากสุด ได้แก่
1. รับ-ส่งสินค้าหรือพัสดุ
2. รองลงมาคือ บริการสั่งอาหาร
3. จองที่พัก โรงแรม ตามลำดับ

นอกจากนี้ ETDA ยังพบว่าช่วงวันวาเลนไทน์นี้ คนมีคู่จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่าคนโสดถึง 45% โดยคนมีคู่จะมียอดการใช้จ่ายเฉลี่ย 1,199 บาท ขณะที่คนโสดมียอดใช้จ่ายเฉลี่ยเพียง 828 บาท

คนรัก Gen ไหน สายเปย์…ตัวจริง
1. คนรักในกลุ่ม Gen X (อายุ 39-54 ปี) ใช้จ่ายหนักสุด มียอดการใช้จ่ายออนไลน์เฉลี่ย 1,585 บาท โดยของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุดคือ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า
2. รองลงมาคือ คนรักในกลุ่ม Baby Boomer (อายุ 55-73 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 1,156 บาท ของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุดคือ ดอกไม้
3. คนรัก Gen Y (อายุ 19-38 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 1,225 บาท ของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุด คือ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า
สุดท้าย คือ คนรักในกลุ่ม Gen Z (อายุต่ำกว่า 19 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 387 บาท และของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุด คือ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า

เพศที่ใช้จ่ายมากที่สุด คือ เพศหญิง ใช้จ่ายผ่าน Online เพื่อวันแห่งความรัก เฉลี่ย 1,343 บาท รองลงมาคือ เพศชาย ใช้จ่ายเฉลี่ย 916 บาท และท้ายที่สุดคือ เพศทางเลือก ใช้จ่ายเฉลี่ย 700 บาท ตามลำดับ

ซื้อของออนไลน์ยังไง ให้คนรักถูกใจ คนให้ก็แฮปปี้ ด้านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 Online Complaint Center หรือ 1212 OCC ได้ให้ข้อแนะนำในการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ว่า เลือกซื้อของออนไลน์ จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เช่น e-Marketplace ต่างๆ สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อ ระยะเวลาการจัดส่ง การรับประกันเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากผู้ขายให้ชัดเจน
สำรวจราคาตลาดก่อนทุกครั้ง อย่าเชื่อในของถูก เพราะบางครั้งมิจฉาชีพจะใช้คำว่า “ถูกกว่า” มาล่อหลอกเราเก็บหลักฐานการสั่งซื้อ, หลักฐานการชำระเงิน, ชื่อ-เลขที่บัญชีของเจ้าของร้าน หลังชำระเงินทุกครั้ง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...