{{-- --}}
Advertisement

SHARE

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เช้าวันนี้หนักกว่าเมื่องาน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลพบค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 69 พื้นที่คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุภาพ ไทยมีอากาศแย่เป็นอันดับ 3 ของโลก

วันที่ 15 ธ.ค.2563  เว็บไซต์ Airvisual รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศทั่วโลก ณ เวลา 07.00 น. ไทยถูกจัดอยู่อันดับ 3 ของโลกคุณภาพอากาศเป็นมลพิษ ขณะที่รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เวลา 07.00 น. พบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ระหว่าง 37-118 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) เกินมาตรฐาน 69 พื้นที่ ในเขตกรุงเทพฯ มี 6 พื้นที่ที่พบค่าฝุ่น PM2.5 มากที่สุด คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุภาพ
1. ริมถนนดินแดง เขตดินแดง วัดได้ 118 มคก./ลบ.ม. ค่า AQI 228
2. ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน วัดได้ 102 มคก./ลบ.ม. ค่า AQI 212
3. ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8 เขตหนองแขม วัดได้ 100 มคก./ลบ.ม. ค่า AQI 210
4. ริมถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ วัดได้ 94 มคก./ลบ.ม. ค่า AQI 204
5. ริมถนนแยกท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ วัดได้ 94 มคก./ลบ.ม. ค่า AQI 204
6. ริมถนนสามเสน เขตพระนคร วัดได้ 92 มคก./ลบ.ม. ค่า AQI 203

ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษรายงานว่าในช่วง 2-3 วันนี้จนถึงช่วงวันที่ 17 ธ.ค. สภาพอากาศแทบจะไม่มีลมและมีการกดทับของสภาพอากาศ จึงทำให้เกิดสถานการณ์ฝุ่นสะสมใน กทม. รัฐบาลได้ให้ความสำคัญมากและได้มีมาตรการต่างๆ ออกมา ทั้งการประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีการบริหารจัดการเรื่องการเผาเกี่ยวกับการเกษตร โดยขอให้จังหวัดในเขตปริมณฑลงดการเผาในช่วง 2-3 วันนี้ และได้มีการประสานกับกระทรวงคมนาคม ให้กวดขันตรวจสอบรถที่ผลิตก๊าซไอเสียเกินมาตรฐานกำหนด โดยเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ทางกรมควบคุมมลพิษได้ออกตรวจร่วมกับกรมการขนส่งทางบก พบว่ามีรถที่ค่าไอเสียเกินมาตรฐานปริมาณ 25-30% ของปริมาณรถที่ตรวจได้ ส่วนใหญ่มาจากรถรับจ้างส่วนบุคคล เป็นรถกระบะที่ไม่ได้รับการดูแลสภาพเครื่องยนต์

นายวราวุธ กล่าวว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกมาตรการต่างๆ เช่น ไม่ให้รถบรรทุกเข้ามาเขต กทม.ชั้นใน ปัญหา PM 2.5 พูดตั้งแต่ต้นปีว่าเป็นปริมาณที่เราผลิตอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้ลดลง แต่สภาพที่มีหมอกควันและฝุ่นควันสะสมนั้นส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศที่เกิดขึ้น ดังนั้น ต้องขอความเห็นจากประชาชนว่า มาตรการ หรือนโยบายแบบใดที่ประชาชนสามารถรับได้และเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะดำเนินการ เพราะบางมาตรการเมื่อออกมาแล้วได้รับการคัดค้าน และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างแน่นอน เช่น การที่ กทม. มีมาตรการไม่ให้รถบรรทุกเข้า กทม.ชั้นใน ก็ได้รับเสียงคัดค้านจากประชาชนบางกลุ่มที่ไม่สะดวกในการดำเนินกิจการ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...