Advertisement

SHARE

หมอประกิต ติง ก.คลัง บริหารประเทศต้องไม่ถอยหลัง ชั่งน้ำหนักรายได้ภาษียาเส้นกับค่ารักษาพยาบาลทั่วประเทศ รัฐเสียอะไรมากกว่ากัน ชี้ภาษีทำให้คนสูบน้อยลง รัฐต้องช่วยชาวไร่ยาสูบปลูกพืชทดแทน

วันที่ 16 ส.ค.2562 ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึง กรณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีแนวคิดจะลดภาษีสรรพสามิตยาเส้นลงตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบที่ปัจจุบันที่จัดเก็บภาษี 0.1 บาทต่อกรัม เป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.005 บาทต่อกรัมว่า ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการปรับลดภาษียาเส้นเป็นอย่างยิ่ง เพราะจากการขึ้นภาษียาเส้นกรมสรรพสามิตได้ศึกษาอย่างรอบคอบและเตรียมการมาหลายปีแล้วและภาษีที่ขึ้นไปเพียงแต่ส่งผลให้ราคาขายปลีกยาเส้นเพิ่มขึ้น ซองละ 2 บาท จากเดิม 10 เป็น 12 บาท หรือซองเล็กจาก 5 บาทเป็น 7 บาท ยาเส้นหลายยี่ห้อราคาขายปลีกก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยด้วยซ้ำ แสดงถึงว่า ภาษีที่ขึ้นจัดว่าน้อยมากและข้อเท็จจริงแล้ว ชาวไร่ยาสูบไม่ได้รับผลกระทบ แต่จะส่งผลกระทบต่อพ่อค้าคนกลางที่ขายยาเส้นที่สำคัญคนไทยที่สูบบุหรี่ยาเส้นมีถึงเกือบ 5 ล้านคน ซึ่งมาตรการภาษีเป็นการป้องกันและทำให้คนสูบบุหรี่น้อยลง

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

“รัฐบาลต้องรู้ว่า ทุกวันนี้มีคนไทยมากกว่า 1 ล้านคนที่ป่วยจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ แม้ยังมีชีวิตอยู่แต่ต้องเข้า-ออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรค การการเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่ตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐบาล เพราะคนสูบบุหรี่ส่วนใหญ่เป็นคนจน ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง และกระทรวงสาธารณสุขต้องแบกรับภาระค่ารักษาพยาบาลจากโรคที่เกิดจากบุหรี่แต่ละปีเป็นมูลค่ามหาศาล สูงกว่ารายได้จากภาษีที่รัฐจัดเก็บได้”

ศ.นพ.ประกิต กล่าวต่อว่า การจัดการปัญหาเรื่องยาสูบ มี 2 ด้าน ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะเลือกด้านไหน ระหว่างรัฐบาลอยากปกป้องสุขภาพของประชาชน โดยสนับสนุนให้คนสูบบุหรี่น้อยลง ลดคนที่จะป่วยจากโรคที่เกิดจากสูบหรี่ ลดค่าใช้จ่ายงบประมาณการรักษาพยาบาล ลดความแออัดของระบบบริการ นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่รัฐบาลต้องอุดหนุนทั้งผู้ป่วยบัตรทอง และสวัสดิการข้าราชการแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศด้วย หรือรัฐบาลจะเอาใจพ่อค้าคนกลางที่มักจะอ้างชาวไร่ยาสูบบังหน้า โดยลดภาษี ชะลอการขึ้นภาษี โดยไม่สนใจสุขภาพของประชาชน ซึ่งหากเลือกอย่างหลัง แล้วคนไทยจะสูบบุหรี่ลดลงได้อย่างไร คนเจ็บป่วยจะน้อยลงได้อย่างไร

มะเร็งปอด ภาพจาก medthai.com

“รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รับปากช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ โดยยอมลดภาษีทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศขึ้นไปแล้ว ถือเป็นการเดินถอยหลัง และยังขัดต่อพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบด้วย หากจะแก้ปัญหาชาวไร่ยาสูบเดือดร้อนจากการที่คนสูบบุหรี่ลดลงจากการขึ้นภาษี สิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบปลูกพืชทดแทน หรือทำอาชีพอื่น ไม่ใช่กลับไปลดภาษีหรือชะลอการขึ้นภาษียาสูบ ตามคำเรียกร้องของบริษัทบุหรี่”

ศ.นพ.ประกิต กล่าวอีกว่า กษัตริย์บรูไนเคยกล่าวว่า การแก้ปัญหายาสูบนั้น ยาสูบก่อให้เกิดรายได้ มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ แต่อีกทางหนึ่ง ยาสูบก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ทางออกทางเศรษฐกิจมีทางเลือกหลายทาง แต่สุขภาพและชีวิต เรามีทางเลือกหรือ เมื่อเราป่วยขึ้นมาจึงชัดเจนว่า ระหว่างผลดีทางเศรษฐกิจ ที่เรามีทางเลือกมากมายกับสุขภาพและชีวิต เราต้องเลือกสุขภาพและชีวิต

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...