{{-- --}}
Advertisement

SHARE

กระทรวงสาธารณสุข แถลงความคืบหน้าการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 พบมีผู้ป่วยใหม่ 91 ราย ยอดป่วยสะสม 1,136 ราย ขณะที่วันนี้พบผู้ป่วย จ.ยะลา เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ส่วนผู้ป่วยหนักเพิ่มเป็น 12 ราย

วันที่ 27 มี.ค.2563 นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และนพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกันแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 9 ราย และมีผู้ป่วยเพิ่ม 91 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 30 ราย ได้แก่ กลุ่มสนามมวย 5 ราย ,กลุ่มสถานบันเทิง 7 ราย และกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 18 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 19 ราย ได้แก่ กลุ่มที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงทั้งคนไทยและคนต่างชาติ 10 ราย, กลุ่มผู้ทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 5 ราย และกลุ่มอื่นๆ ตามเกณฑ์เฝ้าระวัง เช่น ปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ 4 ราย

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อแต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 42 ราย

วันนี้ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 50 ปี จากโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สำหรับผู้ป่วยอาการหนักมี 11 ราย ทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจ และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

สรุปมีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 97 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,034  ราย เสียชีวิต 5 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,136  ราย

[คำถามที่น่าสนใจจากสื่อมวลชน]

1. บุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อ 10 ราย การสอบสวนโรคที่ไม่ได้ติดจากผู้ป่วยเป็นอย่างไร
– บุคลากรสาธารณสุขก็เหมือนคนทั่วไป ใช้ชีวิตตามปกติ ส่วนที่ติดเชื้อระหว่างปฏิบัติหน้าทีมีจำนวนหนึ่งเพราะผู้ป่วยปิดบังประวัติทำให้หมอแต่ชุดป้องกันไม่ครบ และอีกลุ่มคือติดจากตรงไหนยังไม่ทราบ เราห้ามไม่ได้ที่บุคลากรจะมีภารกิจจำเป็นไปที่อื่น เมื่อหมอมีผลเป็นบวกทำให้ผู้ร่วมงานต้องกักตัวด้วย สูญเสียทรัพยากร
เคส ผอ.โรงพยาบาลติดเชื้อโควิด-19 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

2. ผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงสนามมวยพ้น 14 วันแล้ว แต่ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่อง
– เริ่มพบผู้ติดเชื้อที่สนามวยราชดำเนิน วันที่ 6 มี.ค.63 จากนั้นพบที่สนามมวยลุมพินี วันที่ 5 มี.ค.63 คนดูวันแรกกว่า 5,000 คน เริ่มทยอยป่วย แต่มีบางคนไม่ป่วย กระทรวงสาธารณสุขให้ไปแสดงตัวเพื่อตรวจเชื้อ แต่ไม่ไป เมื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูงเดินทางกลับภูมิลำเนา ไปคลุกคลีกับคนในชุมชนก็จะแพร่เชื้อต่อชุมชน ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนอีกทอดหนึ่ง ในทางระบาดวิทยา บอกว่า คนที่รับเชื้อจากสนามมวยเป็นวงแรก แต่หาผู้ติดเชื้อไม่ครบ ทำให้มีการติดไปวงที่สอง และเมื่อไปวงสองแล้ว หากยังหาไม่ครบอีกจากวงสองก็จะติดไปวงที่สาม จึงต้องขอความร่วมมือให้ผู้ที่ไปสนามมวยแสดงตัวเพื่อหยุดการแพร่ระบาด
.
3. ผู้ป่วยจากสนามมวยตอนนี้ถึงรุ่นไหนแล้ว
– เริ่มเข้าวงสาม เพราะฉะนั้นการเว้นระยะห่างทางสังคมจึงเป็นเรื่องจำเป็นเพราะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อในวงไหน ติดจากใคร

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ยังขาดแคลน เกิดจากปัญหาการจัดการหรือเปล่า
– องค์การเภสัชเป็นศูนย์กลางกระจายอุปกรณ์ต่างๆ สู่พื้นที่ ในชุมชนมีเครือข่ายประสานงานกัน มีเครือข่าย อสม. ยืนยันว่า อุปกรณ์มีเพียงพอ เวลามีผู้ป่วยเพิ่มในแต่ละวันจะต้องมีเซฟตี้สต็อก

5. อสม.ในพื้นที่ขาดแคลนอุปกรณ์ กระทรวงได้มีหนังสือแจ้งในพื้นที่หรือไม่
– อสม.เป็นกลไกสำคัญในการลงพื้นที่ อุปกรณ์ที่ สธ.สนับสนุนให้คือ หน้ากากอนามัย แว่นตากันกระเด็น ส่วนถุงมือกับชุดเอี้ยมไม่แนะนำให้ใส่ เพราะชุดเอี้ยมเมื่อปนเปื้อนจะต้องนำไปทำความสะอาดซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยาก

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...