Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว

ธนาคารกสิกรไทย ได้รับคะแนนจากผู้บริโภคเป็นอันดับ 1 ด้านความพึงพอใจและความผูกพันกับแบรนด์ (Net Promoter Score: NPS) ในกลุ่มธุรกิจธนาคารในประเทศไทย จากผลสำรวจของบริษัท นีลเส็นไอคิว (NielsenIQ) บริษัทวิจัยผู้บริโภคชั้นนำของโลก ประจำปี 2566 โดยผู้บริโภคให้คะแนนสูงสุดด้านภาพรวมบริการและช่องทางการให้บริการของธนาคาร ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และ K PLUS เป็นโมบายแบงกิ้งอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ชูความสำเร็จของธนาคารจากความเข้าใจความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ผ่านกลยุทธ์  “Digital First Experience” โดยใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์และบริการในทุกช่องทางผสานศักยภาพของบุคลากร พร้อมรองรับการใช้บริการการเงินที่หลากหลายของลูกค้ากว่า 23.4 ล้านราย

ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจของบริษัท นีลเส็นไอคิว (NielsenIQ) เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดความพึงพอใจและความผูกพันกับแบรนด์ของผู้บริโภค (Net Promoter Score: NPS) ประจำปี 2566 รายงานว่า ในกลุ่มธุรกิจธนาคารในประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทยได้รับคะแนนจากผู้บริโภคเป็นอันดับ 1 ด้านภาพรวมบริการและช่องทางการให้บริการ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารที่ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร โดยธนาคารได้ดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ “Digital First Experience” เน้นการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล สอดรับกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ผสมผสานกับการให้บริการด้วยพนักงาน (Human Assisted Experience) สำหรับธุรกรรมการเงินที่มีความซับซ้อน รวมทั้งต่อยอดบริการด้านดิจิทัลไปยังพันธมิตรในธุรกิจต่างๆ เพื่อทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการของธนาคารกสิกรไทยอีก 4 หมวด ที่ผู้บริโภคให้คะแนนเป็นอันดับ 1 จากผลสำรวจของบริษัท นีลเส็นไอคิว (NielsenIQ) ได้แก่ 1) K PLUS เป็นโมบายแบงกิ้งที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีระบบที่เสถียร 2) บริการจากพนักงานสาขาธนาคารที่มีความเป็นมืออาชีพ ดูแลเอาใจใส่ เข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถให้คำแนะนำปรึกษาได้เป็นอย่างดี   3) K-Contact Center ที่พนักงานสามารถให้คำตอบ คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ รวมถึงการมีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย 4) ธนาคารกสิกรไทยมีจุดให้บริการที่ครอบคลุม ใช้งานง่าย ทำให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมการเงินได้สะดวก รวดเร็ว เช่น ตู้เอทีเอ็ม ตู้ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ เป็นต้น

ดร.พิพัฒน์พงศ์ กล่าวว่า ธนาคารยังคงมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพช่องทางต่างๆ ของธนาคารที่มีอยู่ในปัจจุบัน และริเริ่มบริการใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการใช้บริการของลูกค้า โดยธนาคารให้ความสำคัญกับ 2 ช่องทางหลัก ได้แก่

1.ช่องทางให้บริการทางการเงิน ซึ่งมี K PLUS เป็นช่องทางสำคัญ มีลูกค้าใช้บริการกว่า 22.2 ล้านราย (ณ มี.ค. 67) โดยได้เชื่อมโยง K PLUS กับแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ลูกค้าใช้บริการในชีวิตประจำวัน ตอบโจทย์การใช้งานที่ง่าย ระบบมีความเสถียร รวมถึงความปลอดภัยในการใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีสาขาธนาคารอีกกว่า 806 สาขาที่พร้อมให้คำแนะนำและดูแลลูกค้าที่ต้องการทำธุรกรรมที่ซับซ้อน มีตู้เอทีเอ็ม ตู้ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติรวมกว่า 10,667 เครื่อง และจุดให้บริการเคแบงก์เซอร์วิสทั่วประเทศอีกกว่า 210,000 จุด ที่ช่วยให้ลูกค้าทำธุรกรรมได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงสาขารูปแบบพิเศษ เช่น KLOUD by KBank สยามสแควร์ ต้นแบบอาคารสีเขียวแห่งแรก (Innovative Iconic Green Building) ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้า นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าใช้พื้นที่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2.ช่องทางให้บริการด้านข้อมูลและคำแนะนำ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) K-Contact Center ลูกค้าติดต่อสื่อสารกับพนักงานโดยตรง และริเริ่มช่องใหม่ที่ลูกค้าสามารถติดต่อ K-Contact Center ด้วยการโทรฟรีผ่าน K PLUS โดยจะมีการยืนยันตัวตนล่วงหน้า และมีเมนูให้ลูกค้าเลือกบริการที่ต้องการติดต่อพนักงานก่อน ทำให้สามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 2) KBank Live ที่ลูกค้าได้รับการแจ้งเตือนการทำธุรกรรมต่างๆ รวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือรับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาผ่าน LINE Official Account

ความสำเร็จของกลยุทธ์ Digital First Experience ยังทำให้ธนาคารได้รับรางวัลการันตีทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศรวมอีก 11 รางวัล จาก 5 สถาบัน ได้แก่

1) The Asian Banker: Global Excellence in Retail Finance Awards 2024 ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่

    1. รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้ารายย่อยในประเทศไทย (Best Retail Bank in Thailand) เป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน
    2. รางวัลธนาคารที่ลูกค้าแนะนำมากที่สุดของประเทศไทย (Most Recommended Retail Bank in Thailand (Bank Quality Consumer Survey) ปีที่ 2 ติดต่อกัน
    3. รางวัลโมบายแบงกิ้งยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (Best Mobile Banking Service) โดย K PLUS ได้รับเป็นปีที่ 3

2) Retail Banker International: Asia Trailblazer Awards 2024 ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่

    1. รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้ารายย่อยของประเทศไทย (Best Retail Bank – Thailand) เป็นปีที่ 3
    2. รางวัลชมเชยโมบายแบงกิ้งยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (Highly Commended – K PLUS for Excellence in Mobile Banking)

3) The Digital Banker: Digital CX Awards 2024 ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่

    1. รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมที่โดดเด่นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้บริการกับลูกค้า (Best Retail Bank for Digital CX in Thailand) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
    2. รางวัลโมบาย แบงกิ้งยอดเยี่ยมจาก K PLUS ที่โดดเด่นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ (Outstanding Digital CX – Mobile Banking (Retail Banking)

4) Thailand Social Award ครั้งที่ 12 จัดโดย WISESIGHT ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่

    1. รางวัลชนะเลิศ แบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย ในกลุ่มธุรกิจธนาคาร (Winner – Best Performance on Social Media)
    2. รางวัลชนะเลิศ แบรนด์ที่มียอดการเข้าชมบน LINE VOOM สูงสุดในปี 2023 (Winner – Best Performance on Platform LINE VOOM)

5) Thailand’s Most Admired Company และ Thailand’s Most Admired Brand โดยนิตยสาร BrandAge ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่

    1. รางวัล 2023 – 2024 Thailand’s Most Admired Company ธนาคารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมน่าเชื่อถือสูงสุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์
    2. รางวัล 2024 Thailand’s Most Admired Brand โดย K PLUS ได้รับรางวัลโมบายแบงกิ้งอันดับ 1 ที่น่าเชื่อถือและลูกค้าไว้วางใจใช้บริการ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า