Advertisement

SHARE

กระทรวงสาธารณสุข ย้ำประชาชนคงมาตรการส่วนบุคคล สวมหน้ากากอนามัย 100% เว้นระยะห่าง ช่วยป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ในครอบครัวและที่ทำงานได้

วันที่ 23 ม.ค. 2564  นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงรายละเอียดผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 เป็นชายอายุ 81 ปี มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และไขมันในเลือดสูง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผู้เสียชีวิตของประเทศ ที่พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ดังนั้น คนในครอบครัวมีส่วนสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อให้กับกลุ่มเสี่ยงได้ หากคิดว่าตนเองมีความเสี่ยงหรือไปในสถานที่เสี่ยงมา ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เว้นระยะห่าง เลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด

นพ.เฉวตสรร กล่าวต่อว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ใน กทม.ปริมณฑล สมุทรสาคร และจังหวัดโดยรอบ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายจังหวัดลดลงอย่างเห็นได้ชัด จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนน้อย ควบคุมได้ดี ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จะผ่อนปรนกิจกรรมได้มากกว่า ส่วนจังหวัดที่ยังคงเฝ้าระวังเข้มข้น กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุข และภาคส่วนต่างๆ เข้าไปช่วยอย่างเต็มกำลัง

นพ.เฉวตสรร กล่าวว่า จุดเสี่ยงสำคัญที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อบ่อยครั้ง คือ การรับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องจากจะต้องเปิดหน้ากาก หากมีการพูดคุยเสียงดัง หัวเราะ จะเพิ่มโอกาสให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อ ทำให้เกิดการแพร่เชื้อภายในครอบครัว ในสถานที่ทำงาน แนะนำให้เข้มมาตรการส่วนบุคคล หากมีกิจกรรมร่วมกัน ควรเว้นระยะห่าง หากนั่งรถยนต์คันเดียวกันควรสวมหน้ากากอนามัยทุกคน งานเลี้ยงต้องจำกัดจำนวนผู้ร่วมงานตามขนาดพื้นที่ สถานที่ทำงานให้จัดมาตรการองค์กรเพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ

นพ.เฉวตสรร ย้ำว่าประชาชน ระหว่างการรอวัคซีน หรือแม้จะได้รับวัคซีนแล้ว ยังคงต้องสวมหน้ากากให้ได้ 100% เว้นระยะห่าง จะช่วยลดความเสี่ยง เนื่องจากวัคซีนไม่ได้เป็นเครื่องมือเดียวที่จะหยุดยั้งการระบาดของโรค แต่ช่วยเสริมให้ระบบป้องกันควบคุมโรคดีขึ้น และเชิญชวนทุกคน โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ เป็นการประเมินความเสี่ยงขั้นต้น ช่วยในการสอบสวนโรค ติดตามประวัติหากเกิดการติดเชื้อ ได้รับการแจ้งเตือนหากมีความเสี่ยงและข้อแนะนำการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...