{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ประธานรัฐสภา เผยส่งจดหมายตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ไปที่ประชุมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมรอการตอบกลับ

วันที่ 26 พ.ย. 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าถึงการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ตามโครงสร้าง 7 ฝ่าย 21 คนว่า ได้ส่งหนังสือไปยังฝ่ายต่าง ๆ แล้ว และเมื่อวานนี้ (25 พ.ย.) ได้ส่งไปยังที่ประชุมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้รอการตอบกลับมา พร้อมชี้แจงถึงความคาดหวังจะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายหรือไม่ว่า ไม่ได้เล็งผลใด ๆ การตั้งคณะกรรมการชุดนี้ จัดตั้งขึ้นตามฉันทามติของสภาฯ และการหารือนี้ไม่ต้องรอให้ครบทุกฝ่าย แต่หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือได้ทั้งหมดก็ถือเป็นเรื่องดี

ประธานรัฐสภา กล่าวว่า อย่างที่ผมเรียนเอาไว้ก็คือ เมื่อสภาได้มอบหมายให้เผมทำ ผมคิดว่ารูปแบบที่หารือกันไว้อาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะรอให้พร้อมทุกฝ่าย แต่ถ้าทุกฝ่ายร่วมกันได้ก็ถือว่าดี ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นไปก่อน แล้วให้คณะทำงานหารือกันว่าควรจะเอาอย่างไรต่อไป

นายชวน ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ไว้ว่า จะต้องรอดูว่าทั้ง 7 ฝ่ายว่ามีการตอบรับมากี่ฝ่าย ซึ่งคงมีการรายงานให้ทราบต่อไป จากนั้นจะเป็นขั้นตอนเลือกประธานคณะกรรมการ ซึ่งวาระเร่งด่วนของคณะกรรมการชุดนี้ จะต้องหาทางลดความขัดแย้งภายในบ้านเมือง ต้องแยกให้ออกว่า รูปแบบของคณะกรรมการชุดที่ 2 ที่วางแผนจะดำเนินการต่อเป็นการมองในระยะยาวในอนาคต โดยนำบทเรียนในอดีตมาศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอย โดยเชื่อว่าทั้งหมดมีวิธีการป้องกันได้ เช่น การศึกษาเรื่องในอดีตว่าความขัดแย้งระหว่างประชาชนเกิดจากอะไร หากศึกษาได้แล้ว เช่น ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากอะไร และนำตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาป้องกันตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้น

นอกจากนี้นายชวน ยังตอบคำถามสื่อด้วยอีกว่า ในกรณีที่ผู้ชุมนุมไม่เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรการสมานฉันท์ จะทำให้ผลศึกษาที่ได้ไม่รอบด้านหรือไม่นั้น  คณะกรรมการฯ จะสามารถตั้งคณะอนุกรรมการสำหรับการให้ข้อมูลได้ ซึ่งการเข้าร่วมหากรือให้พร้อมทั้งหมดจะไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ เพราะบางฝ่ายไม่อยากเข้าร่วม อย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้จะต้อง หาทางว่าทำอย่างไรให้ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากที่สุด

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...