{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ปชช.ลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่ง 8.5 ล้านคน กระตุ้นการใช้จ่าย 3 วันแรกยอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 502.9 ล้านบาท เหลือใช้สิทธิ์ได้อีกกว่า 9 แสนสิทธิ์

วันที่ 27 ต.ค.2563 โครงการคนละครึ่งได้เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันแรกตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 8.5 ล้านคน และมีร้านค้าร่วมโครงการกว่า 3.5 แสนร้านค้า

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า  ช่วงเที่ยงของวันที่ 26 ตุลาคม 2563 มีผู้ใช้สิทธิแล้ว 1,245,528 คน ยอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 502.9 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 259.4 ล้านบาท และรัฐช่วยจ่ายอีก 243.5 ล้านบาท โดยมียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 234 บาทต่อครั้ง

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการใช้จ่ายพบว่า มีการใช้จ่ายมากที่สุดเรียงลำดับ ได้แก่ ร้านธงฟ้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป และร้าน OTOP โดยใช้จ่ายครบทุกจังหวัด ซึ่งจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช และสงขลา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์คนละครึ่ง ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. ต่อเนื่องทุกวัน จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน โดยท่านที่ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว จะต้องใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ หรือนับตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 สำหรับผู้ที่ได้รับ SMS ก่อนวันดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. หรือ ณ สาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลังได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้ามาช่วยในการยืนยันข้อมูลผู้ประกอบกิจการร้านค้า เพื่อให้มีร้านค้ารองรับการใช้จ่ายของประชาชนเพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...