{{-- --}}
Advertisement

SHARE

คลังเปิดวิธีลงทะเบียนเราชนะ รับเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน รวม 7,000 บาท พร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านธนาคาร 

วันที่ 28 ม.ค.2564 พรุ่งนี้แล้วที่จะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการ ‘เราชนะ’ เพื่อรับเงินเงินเยียวยาจากผลกระทบโควิด-19 จำนวน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทย ได้อธิบายวิธีลงทะเบียนเราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่ม 3 คือ ผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมาลงทะเบียนผ่าน www. เราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 2564

คุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโครงการเราชนะ
1. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. เปิดเว็บไซต์ www. เราชนะ. com ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
2. กดไปที่ปุ่ม ลงทะเบียนเราชนะ
3. อ่านรายละเอียดโครงการ การรับสิทธิ และข้อตกลงต่างๆ จากนั้นกดปุ่ม ยินยอม
4. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนทั้งชื่อ-นามสกุล เลขหน้าบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์มือถือ
5. รอรหัส OTP ที่ระบบจะส่งเป็น sms ไปยังมือถือ เมื่อได้เลข OTP มาแล้วให้เติมลงไป รอการประมวลผล
6. เมื่อมีข้อความว่า ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ถือว่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
7. ให้ตรวจสอบสิทธิอีกครั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเราชนะ ไม่มีสมาร์ทโฟนมาทางนี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คลังได้เตรียมช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนให้ลงทะเบียนและรับเงินเยียวยาโครงการเราชนะได้ โดยจะให้สาขาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออมสิน และกรุงไทย เปิดรับลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ 15 ก.พ.นี้ เป็นต้นไป จากนั้นคลังจะหารูปแบบการใช้จ่ายที่เหมาะสมให้ เช่น อาจพิจารณาทำบัตรพิเศษคล้ายบัตรสวัสดิการสำหรับให้ใช้จ่ายโดยเฉพาะ แต่จะต้องรอหารือสรุปอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม กรณีคนไม่มีโทรศัพท์มือถือในตอนนี้ แต่ตั้งใจจะซื้อใช้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านเว็บไซต์เราชนะได้ตั้งแต่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.นี้ ซึ่งจะได้รับเงินไปใช้รอบแรกทันวันที่ 18 ก.พ.64

 

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...