{{-- --}}
Advertisement

SHARE

โฆษกกระทรวงการคลัง เผยผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขโครงการเราชนะ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถทบทวนสิทธิ์ใหม่ได้ในวันที่ 8 ก.พ. 2564

วันที่ 30 ม.ค.2564 น.ส.กุลยา ตันติเตมิท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากวันที่ 29 ม.ค. 2564 กระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชน กลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะเป็นวันแรก ผ่านเว็บไซค์ www.เราชนะ. com ระหว่างเวลา 6.00 น. – 23.00 น. จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

การลงทะเบียนเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากธนาคารกรุงไทยได้ปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น ในส่วนของประชาชนที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขโครงการ แต่เมื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ผ่านเกณฑ์ กระทรวงการคลังจะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์อีกครั้งภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านธนาคารต่างๆ ของภาครัฐได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกระทรวงการคลังจะรวบรวมจำนวนทั้งหมดมาพิจารณาให้การช่วยเหลือให้ครอบคลุมมากที่สุด

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ร้านค้าผู้ให้บริการสามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ให้บริการคมนาคม การขนส่งสาธารณะ รวมทั้งผู้ให้บริการอื่นๆ อาทิ ร้านทำผมและร้านทำเล็บ เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีหน้าร้าน และไม่เป็นนิติบุคคล หากเป็นร้านที่ไม่มีใบอนุญาต หรือไม่มีหน้าร้านค้าเช่น ช่างซ่อม จะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยและได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย ลงไปตรวจสอบก่อนอนุมัติเขาร่วมโครงการ ส่วนผู้ให้บริการ เช่น แท็กซี่ ต้องมีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะที่เป็นของกรมการขนส่งทางบก หรือมีเอกสารต่างๆ รองรับโดยภาครัฐ จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้

ขณะที่การจ่ายเงินให้กับร้านค้าจะโอนเงินในวันรุ่งขึ้นโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเห็นยอดการขายในแต่ละวันได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน ส่วนมาตรการดูแลกลุ่มตกหล่น อาทิ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 4,000 บาท ระยะเวลา 1 เดือนนั้น เป็นเรื่องในระดับนโยบายที่จะต้องเร่งดูแล อย่างไรก็ตามยังมีวงเงินจากพระราชกำหนดเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 1 ล้านล้านบาทเหลืออยู่ ยืนยันว่าสามารถรองรับการช่วยเหลือกลุ่มนี้ได้

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...