Advertisement

SHARE

ทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีใช้เทคโนโลยี 3D CT-scan Brain 3D Printe สร้างกะโหลกเทียมเสมือนจริง ในการผ่าตัดผู้ป่วยช่วยย่นระยะเวลาผ่าตัด ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน

การผ่าตัดปิดกะโหลกศีรษะขั้นตอนที่ทำกันอยู่เดิม คือ การนำซีเมนต์กระดูก (Bone Cement) ไปปั้นขึ้นรูปด้วยมือ และคาดคะเนด้วยสายตา ทำให้เกิดปัญหากะโหลกที่ได้จะมีการบิดเบี้ยวไม่เหมือนของเดิม ไม่มีความสมมาตร เช่น มีความนูนสูงต่ำไม่เหมือนเดิม หรือบริเวณขอบกะโหลกจะแหว่งหรือยกตัวขึ้นสูงผิดปกติ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดบริเวณแผลหลังผ่าตัด รวมทั้งรูปลักษณ์ภายนอกที่ไม่สวยเหมือนเดิม

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงนำมาปรับเป็นวิธีใหม่คือให้ผู้ป่วยรับการตรวจด้วยเครื่องเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ (3D CT-scan Brain) เพื่อให้ได้ข้อมูลกะโหลกศีรษะผู้ป่วย และใช้โปรแกรม 3D เพื่อประมวลผลและจำลองกะโหลกส่วนที่ขาดหายไปขึ้นมาใหม่ จากนั้นจึงใช้เครื่องพิมพ์ 3D Printer พิมพ์ชิ้นส่วนของกะโหลกออกมาเป็นแม่พิมพ์ที่เสมือนจริง และนำวัสดุที่ใช้สำหรับกะโหลกเทียมมาปั้นบนแม่พิมพ์

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เปิดเผยว่า ข้อดีของการผ่าตัดด้วยวิธีนี้ คือ ศีรษะมีความสมมาตร เสมือนจริง ทั้งความต่ำ ความสูง รอยหยัก ย่นระยะเวลาการผ่าตัด ลดปัญหาการเกิดภาวะแทรกซ้อน ไม่ผิดรูปและสวยงาม ค่าใช้จ่ายราคาไม่สูง ที่สำคัญคือกระบวนการทั้งหมดนี้ทำขึ้นได้ในโรงพยาบาลราชวิถีทั้งหมดซึ่งแผนการต่อยอดและนำไปประยุกต์ในอนาคต จะมีการเสริมโครงด้วยวัสดุ Titanium เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และสามารถนำไปปรับใช้กับกระดูกส่วนอื่นได้ เช่น แขน ขากรรไกร ใช้สร้างโมเดลสามมิติ ในการเรียนการสอนและการวางแผนก่อนการผ่าตัดจริงจัดให้มีศูนย์กลางการพิมพ์สามมิติในโรงพยาบาล และกรมการแพทย์ เพื่อสนับสนุนสายการแพทย์ในการใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนการสอนและงานบริการผู้ป่วยทุกแผนก

 

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...