Advertisement

SHARE

3M (3เอ็ม) มอบเงิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐร่วมต่อสู้วิกฤตโควิด-19 ทั่วโลก เพื่อสนับสนุนการเงินแก่กองทุน, เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้า และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งการวิจัยและการพัฒนาทางการแพทย์

3M (3เอ็ม) ได้ประกาศแผนสนับสนุนทางการเงินเป็นจำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ (650 ล้านบาท โดยประมาณ) แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้า ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงโครงการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ โดยเงินสนับสนุนนี้จะส่งตรงไปยังพันธมิตรชุมชนที่ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของวิกฤตนี้ทั่วโลก

สำหรับ 3M (3เอ็ม) ได้จัดสรรเงินบริจาคดังนี้
– 10 ล้านเหรียญสหรัฐ (325 ล้านบาท โดยประมาณ) ให้แก่กองทุน COVID-19 Fund for Community Health ที่ก่อตั้งโดยองค์กร Direct Relief เพื่อนำไปช่วยเหลือศูนย์สาธารณสุขชุมชนและให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าโดยตรง

– 5 ล้านเหรียญสหรัฐ (162.5 ล้านบาท โดยประมาณ) ให้แก่กองทุน COVID-19 Community Response and Recovery Fund ขององค์กร United Way เพื่อช่วยเหลือชุมชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ผ่าน ในการจัดหาสิ่งจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิต

– 5 ล้านเหรียญสหรัฐ (162.5 ล้านบาท โดยประมาณ) เพื่อนำไปใช้ในโครงการวิจัยและพัฒนาการรักษาโควิด-19 ให้แก่สถาบันการศึกษาชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก
.
สำหรับประเทศไทย นางวิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า “ด้วยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 50 ปี และมีความผูกพันกับสังคมไทยในหลากหลายภาคธุรกิจ เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เราจึงทำงานกันอย่างหนักเพื่อตอบสนองต่อหน่วยงานภาครัฐและสาธารณสุขอย่างเต็มที่
.
และล่าสุดเราได้บริจาคหน้ากาก N95 ให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นมูลค่ากว่า 500,000 บาท ทั้งนี้ 3เอ็ม ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือหน่วยงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่องสุดความสามารถ โดยยึดแนวทางการดำเนินงานที่จะใช้โซลูชันต่างๆ มาพัฒนาชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อให้สังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”
.
แม้ว่าจะมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้น 3M (3เอ็ม) ยังคงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองวิกฤตการณ์ด้วยนวัตกรรมและการให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมมือร่วมใจของของบริษัทและพนักงานของ 3M (3เอ็ม) ทั่วโลก

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...