Advertisement

SHARE

ทวนความจำ เตรียมความพร้อมใช้ ‘ของขวัญปีใหม่ 2564’ จากรัฐบาล หลังปลายปี 63 ครม.อนุมัติ 4 โครงการ คนละครึ่ง เฟส 2 – ช้อปดีมีคืน – เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ – เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 2 ที่มีกลุ่มผู้ได้รับสิทธิรวมกว่า 20 ล้านคน ออกกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น หวังลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มกำลังซื้อประชาชน กระจายรายได้ออกสู่เศรษฐกิจฐานราก

ในเดือน ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อนุมัติงบประมาณหลายโครงการ เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับประชาชนชาวไทย โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น อันประกอบด้วยการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย การเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนทั่วไป การเพิ่มโอกาสในการจับจ่ายสินค้ามูลค่าสูงให้กับประชาชนผู้มีกำลังซื้อ รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการภายในประเทศและกระจายรายได้ออกสู่เศรษฐกิจฐานราก

โดย 4 โครงการ ‘ของขวัญวันปีใหม่’ ประกอบด้วย

  • โครงการคนละครึ่ง เฟส 2
  • โครงการช้อปดีมีคืน
  • โครงการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
  • โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 2

ในรายละเอียด ‘คนละครึ่ง เฟส 2’ กำหนดมอบสิทธิให้กับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ 5 ล้านคน โดยรัฐจะมอบเงินใช้จ่าย 3,500 บาทตลอดโครงการ ระยะเวลาตั้งแต่ ม.ค. – มี.ค. 2564 ในลักษณะช่วยจ่ายในสัดส่วน 50 ต่อ 50 สูงสุด 150 บาทต่อคนต่อวัน พร้อมเพิ่มวงเงินให้ผู้มีสิทธิในเฟส 1 จำนวน 500 บาทต่อคน และขยายระยะเวลาใช้สิทธิเท่าผู้ได้รับสิทธิในเฟส 2 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 22,500 ล้านบาท หวังกระตุ้นการใช้จ่ายสร้างวงเงินหมุนเวียนอย่างน้อย 60,000 ล้านบาท

ในขณะที่ ‘ช้อปดีมีคืน’ ถือว่าเป็นมาตรการที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ต.ค. โดยให้สิทธิประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. พร้อมเก็บใบกำกับภาษี เพื่อนำมาลดหย่อนภาษีในวงเงินช้อปจริงสูงสุด 30,000 บาทต่อคน ทำให้ประชาชนผู้เสียภาษีเงินได้มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีสูงสุดระหว่าง 1,500-10,500 บาทตามอัตราการเสียภาษี โดยกำหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย 4 ล้านคน หวังสร้างวงเงินหมุนเวียนอย่างน้อย 120,000 ล้านบาท

ส่วน ‘การเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่’ ที่ ครม.พึ่งอนุมัติในช่วงต้นเดือน ธ.ค. นั้น กำหนดเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่มีจำนวนเกือบ 14 ล้านคน โดยกำหนดเพิ่มให้ต่อเนื่อง 3 เดือน เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่เดือน ม.ค. – มี.ค. 2564 กรอบวงเงิน 21,000 ล้านบาท เพื่อหวังเพิ่มกำลังซื้อและลดภาระให้ผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย

นอกจากนั้น รัฐบาลยังได้อนุมัติ ‘เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 2’ โดยกำหนดให้สิทธิเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ เงื่อนไขคือรัฐบาลออกค่าที่พักและค่าตั๋วเครื่องบินให้ 40% สูงสุดต่อคืนไม่เกิน 3,000 บาท พร้อมมอบอีวอชเชอร์ให้ใช้กับร้านอาหาร สปา ร้านนวด ฯลฯ 600 บาทต่อวันในวันหยุดและ 900 บาทต่อวันในวันธรรมดา โดยกำหนดให้เริ่มลงทะเบียน 28 ธ.ค. 2563 และใช้ได้จนถึง 30 เม.ย. 2564 ภายใต้กรอบวงเงินเหลือจากเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 ที่วางเอาไว้ 20,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบมากกว่า 18,800 ล้านบาท

ตารางของขวัญปีใหม่ 2564 จากรัฐบาล

รวม 4 โครงการถือเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น เพื่อมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยหากเป็นผู้สิทธิในโครงการใดก็จะต้องไม่ลืมใช้สิทธิตามกำหนด เนื่องจากทุกโครงการดังกล่าวมีกรอบระยะเวลากำหนดในการใช้สิทธิอยู่ หากเกินกำหนดก็จะเสียสิทธิในโครงการ อาทิ คนละครึ่ง เฟส 2 ที่จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 ม.ค. นี้

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...