{{-- --}}
Advertisement

SHARE

สถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเครียด วิตกกังวล ตื่นตระหนกและมีความตึงเครียดสอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดที่พบการระบาด เช่น คนในพื้นที่สีแดงกลัวตัวเองติดเชื้อ ส่วนจังหวัดสีส้มและสีเหลือง กลัวควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่ ส่วนความกังวลใจของประชาชนส่วนใหญ่ที่นำไปสู่ความเครียดและวิตกกังวล มาจากมาตรการที่อาจกระทบกับชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และโอกาสการทำงาน

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพจิต คือ ผู้ติดเชื้อและญาติที่ได้รับการตีตราจากคนในสังคม ชุมชน และผู้ที่ต้องเข้ารับการกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้หรือที่บ้าน ซึ่งจากการลงพื้นที่ไปดูแลสุขภาพสุขภาพจิตพบว่า ช่วง 2 วันแรกจะมีภาวะความเครียดสูงจากการรอผลตรวจ และเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของการกักตัวจะมีภาวะความเครียดสูงขึ้น เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ แนะนำให้ทำตารางการใช้ชีวิตเป็นเวลา 14 วัน รวมถึงสื่อสารกับบุคคลอื่นผ่านทางเครื่องมือสื่อสารจะช่วยลดความเครียดได้

ส่วนญาติเมื่อพูดคุยกับผู้ที่ถูกกักกันแล้วพบความผิดปกติหรือความเสี่ยงทางสุขภาพจิต  เช่น อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย หรือมีประวัติเกี่ยวกับสุขภาพจิต และแสดงความคิดที่จะยุติชีวิตของตัวเอง ให้รีบแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ในสถานกักกันทันที เพื่อร่วมกันช่วยเหลือและดูแล

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต

สำหรับประชาชนทั่วไป หากเริ่มรู้สึกเครียดจากการเสพข่าว แนะลดชั่วโมงการรับข่าวสาร ติดตามจากช่องทางที่เชื่อถือได้ หากอยากทราบสภาวะสุขภาพจิตของตนเอง สามารถเข้าเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต ซึ่งมีเครื่องมือตรวจวัดสภาพจิตใจ Mental Health Check-In เพื่อเช็คสุขภาพใจว่าความเครียดอยู่ในระดับใด จะทราบผลการประเมินทันที มีคำแนะนำการปฏิบัติตัว และช่องทางขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญผ่านทางออนไลน์ หรือโทรปรึกษาสายด่วน กรมสุขภาพจิต 1323

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า ขอให้ทุกท่านกลับมาดูแลใจของตัวเอง หากเรามีวัคซีนใจที่ดีจะสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัว ชุมชน วัคซีนสำคัญที่จะช่วยลดภาวะกังวลที่แพทย์แนะนำคือ การลดความเสี่ยงและป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด ล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่าง จะช่วยทำให้เราสามารถควบคุมโรคและช่วยลดความกังวลได้ เชื่อมั่นว่าทุกคนจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกัน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...