{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ 69 ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา08.30 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ 69 ปี โดยมี นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ภายในงานมีพิธีสักการะศาลพระภูมิ (พระชัยมงคล) จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ร่วมกันถวายผ้าไตรและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ต่อมาเป็นพิธีมอบโล่แก่อดีตผู้พิพากษาสมทบที่ทำคุณประโยชน์ให้กับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

จากนั้น เวลา 14.00 นาฬิกา เป็นการประกวดผลงานนวัตกรรมหรือผลงานของศาลเยาวชนและครอบครัว โดยผลการประกวดมีดังนี้ ด้านการทำงานของศาลเยาวชนและครอบครัว รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ด้านโครงการต่างๆ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...