{{-- --}}
Advertisement

SHARE

การบริโภคกาแฟดำในปริมาณที่เหมาะสมอาจเป็นหนทางหนึ่งในการลดความเสี่ยงหัวใจล้มเหลว

สมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา (American Heart Association) ได้ตีพิมพ์บทความในวารสารของสมาคม ในหัวข้อ “ความเชื่อมโยงระหว่างการบริโภคกาแฟกับความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว” ผลการศึกษาพบว่า ยิ่งดื่มกาแฟมากเท่าไหร่ ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวยิ่งลดลงเท่านั้น ทั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลของผู้ดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนเท่านั้น

นายแพทย์ เดวิด เคา เผยว่า รู้สึกประหลาดใจกับผลที่ออกมา คนมักจะคิดว่ากาแฟและคาเฟอีนเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกาย เนื่องจากมีการนำไปเชื่อมโยงกับอาการใจสั่นและความดันสูง

ทางทีมวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจาก 3 แหล่ง ได้แก่ Framingham Heart Study, Atherosclerosis Risk in Communities Study และ Cardiovascular Health Study ที่มีการติดตามผลเป็นเวลา 10 ปี ในกลุ่มตัวอย่างกว่า 21,000 คน ที่ดื่มกาแฟไม่เกิน 3 แก้วต่อวัน 

ข้อมูลที่วิเคราะห์จาก Framingham และ Cardiovascular Health พบว่า ผู้ที่ดื่มกาแฟมีโอกาสเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวน้อยลง 5-12% ต่อแก้ว เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่มกาแฟ  

ส่วน Atherosclerosis Risk in Communities Study ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ไม่ดื่มกาแฟเลย กับกลุ่มผู้ที่ดื่มกาแฟ 1 แก้วต่อวัน แต่สำหรับผู้ที่ดื่มกาแฟ 2 แก้วขึ้นไป จะมีความเสี่ยงลดลง 30%

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้นับเฉพาะผู้ที่ดื่มกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลเท่านั้น และยังไม่ยืนยันว่าเครื่องดื่มชนิดอื่นที่มีคาเฟอีน เช่น ชา น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง จะมีผลช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเหมือนกับกาแฟหรือไม่

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...