Advertisement

SHARE

แอมเนสตี้ ประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ‘วันรำลึกถึงบุคลที่ถูกบังคับให้สูญหาย’ วันพฤหัสที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 – 18.30 น. ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย ชั้น Penthouse อาคารมณียา (BTS สถานีชิดลม ทางออก 2)

วันที่ 30 สิงหาคมของทุกปี คือวันวันรำลึกถึงบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหาย หรือวันผู้สูญหายสากล (International Day of the Victims of Enforced Disappearances) คือวันรำลึกถึงบุคคลที่สูญหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ภาวะสงคราม การปราบปรามจากรัฐ หรือการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นอยู่ในหลายประเทศ

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อรำลึกถึงนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ถูกบังคับให้สูญหายในประเทศไทย และเน้นย้ำถึงความสำคัญและความจำเป็นในการอนุวัติการข้อบทตามอนุสัญญามาเป็นกฎหมายในประเทศ รวมทั้งกำหนดให้การบังคับให้บุคคลสูญหายเป็นความผิดอาญาในประเทศไทยจึงได้จัดงานขึ้นเพื่อเปิดเวทีสะท้อนเสียงของผู้เสียหายและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ การจัดทำกฎหมายเพื่อป้องกัน แก้ไข และเยียวยากรณีบังคับบุคคลให้สูญหายเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน”

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม

-ฉายภาพยนต์สั้นเรื่อง “คำขอโทษ”-เปิดงานและฟังเสียงสะท้อนจากญาติผู้ถูกบังคับให้สูญหาย
• กัญญาและเสถียร ธีรวุฒิ (พ่อและแม่สยาม ธีรวุฒิ)
• อดิศร โพธิ์อ่าน (ลูกชายทนง โพธิ์อ่าน)
• ปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ (ภรรยาสุรชัย แซ่ด่าน)
• จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ (หลานสาวเตียง ศิริขันธ์)
• สิตานันท์ สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ (พี่สาววันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์)
• ตัวแทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง (กรณีบิลลี่ รักจงเจริญ)

-วงเสวนา เรื่อง “ร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและอุ้มหาย: แนวทางการแก้ไขการบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย”
ร่วมเสวนาโดย
• อังคณา นีละไพจิตร ตัวแทนญาติผู้ถูกบังคับให้สูญหาย
• สัณหวรรณ ศรีสด คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล
• สมชาย หอมลออ ที่ปรึกษามูลนิธิผสานวัฒนธรรม
• สุนัย ผาสุข ผู้อำนวยการ Human Rights Watch

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...