{{-- --}}
Advertisement

SHARE

‘อนุทิน’ฟุ้ง ได้เสียงไว้วางใจมากสุดเพราะคนสงสารถูกเอาเรื่องไม่จริงมาโยนใส่

วันที่ 20 ก.พ. 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงมติในญัตติอภิปรายไม้ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ถึงกรณีที่ได้คะแนนไว้วางใจมากที่สุดว่า ขอให้ดูที่ผลว่าใครกดอะไร ไม่กดอะไร ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ แต่ก็ขอบคุณเจ้าของคะแนน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะชี้แจงได้ชัดเจน และลบล้างข้อกล่าวหาของผู้อภิปรายได้

สำหรับกรณีที่ได้รับเสียงไว้วางใจมากกว่านายกฯ นั้น จะมีผลอะไรหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน เพราะตนทำงานหนักมาก อาจมีคนที่ตั้งใจฟังตนอยู่และสงสารว่าโดนคนเอาเรื่องไม่จริงมาโยนใส่ นี่คือผลของการที่จะอภิปรายใครต้องมีจรรยาบรรณ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...