Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว

31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567 ประเทศไทย กำหนดคำขวัญว่า “บุหรี่ไฟฟ้า หยุดโกหกได้แล้ว” เพื่อหวังกระตุ้นเตือนให้เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชน รู้เท่าทันอันตรายและไม่หลงเชื่อลองเสพบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ

ไทยประกาศแบน บุหรี่ไฟฟ้า โดยมี ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2557

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดเผยข้อมูล การสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไทย อายุ 15-24 ปี พบว่า อัตราการสูบบุหรี่มวนลดลง เยาวชนหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ขณะที่ ผลสำรวจ จาก Global Youth Tobacco Survey (GYTS) ปี 2565 พบเด็กและเยาวชน อายุ 13-15 ปี สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด จาก 3.3% ในปี 2558 มาเป็น 17.6% ในปี 2565

สูบบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงนกเขาไม่ขัน!

สำนักข่าวสร้างสุข สสส. เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาวะทางเพศ คลินิกวัยรุ่นชาย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งได้ชี้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ยังพบว่า ทำให้เกิดปัญหาสมรรถภาพทางเพศลดลง หรือ “นกเขาไม่ขัน” รวมไปถึงปัญหาการอ่อนตัวและหลั่งไว

ศ.นพ.สมเกียติ ระบุว่า จากการดูแลรักษาผู้ที่มีปัญหาดังกล่าว พบว่า จากเดิมประมาณ 30% ที่เคยพบปัญหาอ่อนตัวเมื่อมีกิจกรรมทางเพศ ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่มั่นใจจากการที่ปกติช่วยตัวเองบ่อย แต่ปัจจุบันเมื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึก พบว่า มีเรื่องของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าร่วมด้วย

สอดคล้องกับข้อมูลจากต่างประเทศที่มีการสำรวจผู้ชายที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าวันละ 2 ครั้ง จำนวน 13,000 คน พบ 4.8% มีปัญหาเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัว โดยเฉพาะในผู้ชายอายุ 20-25 ปี สาเหตุหลักที่นกเขาไม่ขัน พบว่า มาจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า รวมไปถึงยังมีปัญหาเรื่องของการอ่อนตัว โดยระดับองศาของการแข็งตัว

ทั้งนี้ ศ.นพ.สมเกียติ กล่าวว่า “ธรรมชาติจะเตือนความเป็นผู้หญิงทุกเดือนคือมีประจำเดือน และจะเตือนความเป็นชายทุกวัน เพราะดัชนีชี้วัดสุขภาพทางเพศของผู้ชายคือ ต้องแข็งตัวตอนเช้าทุกวัน ซึ่งระดับการแข็งตัวจะมี 4 ระดับ คือ

1. เต้าหู้ คือ ใหญ่ แต่ไม่แข็ง หรือมีปัญหาการแข็งตัวระดับรุนแรง

2. กล้วยปอกเปลือก คือ แข็ง แต่สอดใส่ไม่ได้ หรือมีปัญหาระดับปานกลาง

3. กล้วยหอมสุก สอดใส่ได้ แต่แข็งไม่สุด หรือระดับแข็งตัวไม่ดีพอ

และ 4. แข็งสุดดุจแตงล้าน โดยจะต้องแข็งตัวระดับ 4 ตลอดทั้ง 7 วัน เท่ากับ 28 คะแนน แสดงว่า สมองดี ฮอร์โมนดี เส้นประสาทดี หลอดเลือดดี

แต่ถ้ามีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ดื่มเหล้า พักผ่อนไม่เต็มที่ มีความเครียด รับประทานยาบางอย่าง ปัจจัยเหล้านี้จะส่งผลให้ระดับความแข็งลดลง เช่น แข็งตัว 6 วัน อยู่ที่ระดับ 3 หรือ 18 คะแนน หากคะแนนต่ำลงเรื่อยๆ สมรรถภาพเพศก็จะมีปัญหามาก”

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาวะทางเพศ กล่าวอีกว่า บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า มี ‘นิโคติน’ ซึ่งไปกระตุ้น ‘โดปามีน’ ฮอร์โมนแห่งความสุข ทำให้เกิดการเสพติด ทำให้ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ และนิโคตินทำให้เกิดอนุมูลอิสระ เช่นเดียวกับเบาหวานและภาวะไขมันในเลือดสูง ที่จะไปทำลายผนังด้านในของหลอดเลือดในทุกอวัยวะ รวมถึงองคชาต ทำให้หลอดเลือดในองคชาตที่มีขนาดเล็ก 1 มิลลิเมตร เกิดความผิดปกติ คือหดตัวหรือไม่ขยายตัว จึงไม่สามารถแข็งตัวได้ หากไปเกิดปัญหาที่หัวใจที่มีหลอดเลือดขนาด 3 มิลลิเมตร ก็จะเกิดปัญหากล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือเกิดที่สมองที่มีหลอดเลือดขนาด 5 มิลลิเมตร ก็จะเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ที่น่าห่วงคือ การทำลายผนังด้านในหลอดเลือดมักเกิดกับหลอดเลือดขนาดเล็กที่สุดก่อนคือ 1 มิลลิเมตร

ดังนั้น คนที่เป็นนกเขาไม่ขันอาจจะเป็นสัญญาณบอกเหตุว่า อาจจะเป็นโรคหัวใจภายใน 5 ปี ได้ถึง 80% เพราะถ้าไม่รักษาปัญหาจะเริ่มมาที่หัวใจ แต่หากรักษาภาวะนกเขาไม่ขันก็จะไปช่วยลดความเสี่ยง เพราะต้องไปลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ รับประทานอาหารอย่างดี ออกกำลังกาย ทำให้สมองกับหัวใจดีขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้ สารนิโคตินจะไปกระตุ้นต่อมหมวกไต ปล่อยอะดรีนาลีนและสารต่างๆ ทำให้เส้นเลือดหดตัวทั้งร่างกายรวมถึงที่อวัยวะเพศชาย ปลุกเร้าไม่ขึ้น ขาดสารตั้งต้นในการขยายหลอดเลือดที่น้องชาย เกิดความเครียดเป็นเวลานาน จนฮอร์โมนเพศชายลดลง และลูกอัณฑะฝ่อไม่สร้างฮอร์โมน ส่วนที่เชื่อกันว่า ดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วทำให้คึกคักในเรื่องทางเพศ อาจจะเป็นเพียงช่วงระยะแรกที่เพิ่มความต้องการทางเพศ เพราะฮอร์โมนเพศชายยังสูง แต่ถ้าสูบบุหรี่ไฟฟ้าไปหลายครั้งหรือระยะยาวก็จะเกิดภาวะน้องชายไม่แข็งตัวในที่สุด ดังนั้น หากคนสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขัน สามารถรักษาให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นได้ แต่ต้องเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้า

ศ.นพ.สมเกียติ อธิบายด้วยว่า กลไกการแข็งตัวขององคชาต ซึ่งมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับหลายระบบที่ซับซ้อน

1. ระบบประสาทคือ จะต้องมีความรู้สึกที่อยากมีกิจกรรมทางเพศ ทำให้มีสารเคมีในสมองคือ ‘โดปามีน’ ไปกระตุ้นที่อวัยวะเพศชาย

2. ระบบฮอร์โมนเพศชาย คือ ‘เทสโทสเตอโรน’

3. ระบบหลอดเลือด โดยหลอดเลือดแดงจะนำเลือดเข้ามายังอวัยวะเพศชายที่มีลักษณะเหมือนฟองน้ำ ก็จะทำให้เกิดการขยายตัว และหลอดเลือดดำจะปิดไม่ให้เลือดออกไป ทำให้เลือดคั่งเลยเกิดการแข็งตัวขึ้นมา

ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาไม่ว่ากับระบบใดล้วนมีผลต่อการแข็งตัวขององคชาตได้ เช่น ฮอร์โมนเพศชายลดลงซึ่งเป็นไปตามวัย การรับประทานยาบางอย่าง เช่น ยารักษาซึมเศร้า ยาปลูกผม ยารักษาต่อมลูกหมากโต หรือผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก ก็ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท หรือเรื่องของภาวะจิตใจก็มีผลได้เช่นกัน และมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ดื่มเหล้า พักผ่อนไม่เต็มที่ มีความเครียด

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า