Advertisement

SHARE

การสร้าง “ประสบการณ์ลูกค้า” ที่น่าจดจำ เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสนใจ โดยเฉพาะในช่วงวิถีปกติใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)

การสนับสนุนให้นำเครื่องมือต่างๆ เข้ามาปรับใช้ในองค์กรจะช่วยผลักดันความพร้อมในการแข่งขันทางธุรกิจ และดึงดูดความสนใจ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคไปได้ในเวลาเดียวกัน เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

เทรนด์ของ AR ที่จะไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีเสริม

Augmented Reality (AR) คือ เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริงและโลกเสมือนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า ซึ่งความจริงมีใช้มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่รับความนิยมมากนัก แต่หลังโควิด-19 แนวโน้มที่ธุรกิจจะใช้ AR คงมากขึ้นตามพฤติกรรมผู้บริโภคยุค New Normal ที่ภาคธุรกิจไว้ใช้สื่อสารทางไกลทุกรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค และยังตอบโจทย์เรื่องลดการสัมผัสกันระหว่างกันได้ด้วย นอกจากนั้นยังเป็นเหมือนการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างข้อมูลดิจิทัลและข้อมูลในโลกความจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างเสริมกันให้ข้อมูลเกิดเป็นภาพเดียวและชัดเจนมากขึ้น

ที่ผ่านมา AR ถูกใช้ในธุรกิจที่สร้างความบันเทิงเป็นหลักผ่านภาพ 3 มิติ จากนี้จะเริ่มเห็นนำ AR ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจที่หลากหลายขึ้นเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจ สร้างประสบการณ์ใหม่ และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริโภคโดยเฉพาะบนโลกโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Instagram TikTok และ Snapchat ด้วยการทำวิดีโอใส่เอฟเฟกต์และฟิลเตอร์ หรือธุรกิจเสื้อผ้าที่ใช้เป็นโมเดล 3 มิติให้ผู้บริโภคเสมือนได้ลองสวมใส่ หรือช่วยผลิตสื่อการสอนให้เข้าใจง่ายขึ้น

ช่วยทำการตลาดและเพิ่มยอดขายด้วยประสบการณ์เสมือนจริง สถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ย่อมกระทบการขายสินค้าเพราะไม่สามารถทดลองหรือเปรียบเทียบสินค้าของจริงได้ แต่ AR สามารถช่วยทำการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า เช่น แว่นตาแบรนด์ Ray-Ban นำ AR และ Face detection พร้อมพัฒนาระบบ Customer insight นำส่วนประกอบโครงหน้ามาประมวลผลเพื่อแนะนำแว่นตาที่เหมาะกับใบหน้าแต่ละคน หรือ IKEA ให้ลูกค้าเลือกสินค้าตกแต่งบ้านและทดลองวางผ่านแอปพลิเคชันที่แสดงผลเป็นโมเดล 3 มิติ เพื่อให้ได้บรรยากาศเสมือนตกแต่งจริง ซึ่งในอนาคตอาจไม่จำเป็นต้องพึ่งหน้าร้านอีกต่อไป เมื่อสามารถยกโชว์รูมการแสดงสินค้าขึ้นมาอยู่บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยไร้ข้อจำกัดทางด้านเวลา พร้อมทั้งลดต้นทุนในการจัดการสถานที่ลงได้

พัฒนาความสามารถในการดำเนินงานให้ละเอียดและแม่นยำ AR เข้ามาตอบโจทย์ที่ต้องการให้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดและแม่นยำภายใต้การทำงานที่ซับซ้อนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระหว่างองค์กร อย่างการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยการนำแสดงผลอวัยวะภายในผู้ป่วยเป็นภาพ 3 มิติแบบ Real-time ที่ช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติการทำงานของอวัยวะภายในทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพ หรือเช่นเดียวกันกับภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้แก้ไขปัญหาในสายการผลิตให้เกิดความรวดเร็ว และลดต้นทุนทางด้านเวลาในการแก้ไขจุดบกพร่อง เมื่อสามารถเข้าใจข้อผิดพลาดและเห็นเป็นภาพที่ชัดเจน นอกจากนี้เทคโนโลยี AR ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรภายในผ่านการอบรมถึงขึ้นตอนกระบวนการทำงานที่ง่ายและประหยัดเวลา

หนุนการท่องเที่ยวแนวใหม่ และเสริมข้อมูลสถานที่สำคัญแน่นขึ้น ภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักช่วงโควิด-19 แต่ AR จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์วิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ด้วยการจำลองเป็นมัคคุเทศก์เสมือน พร้อมทั้งแสดงแบบจำลองภาพเสมือนจริง เสมือนว่าผู้เข้าชมได้อยู่ใกล้ชิดกับโบราณวัตถุและสถานที่นั้น ๆ ได้จริง และเพิ่มความสามารถให้น่าประทับมากขึ้นด้วยการพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีใกล้เคียงอย่าง Virtual Reality (VR) ที่สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง และ Mixed Reality (MR) ด้วยการเชื่อมต่อโลกดิจิทัลและความเป็นจริงให้สามารถตอบสนองถึงกันได้ และขยายประสบการณ์ผู้ใช้งานให้ได้เหมือนเข้าไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นได้จริง ถึงแม้ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวจากในบ้านหรือสถานที่ใดก็ตาม ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อ (Seamless Integration) อย่าง Microsoft HoloLens หรือ Google Glass เป็นต้น

ความสำคัญของเทคโนโลยี AR นั้นไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มยอดขาย หรืออำนวยความสะดวกในกระบวนการทำงานให้ง่ายและว่องไวขึ้น แต่คือการสร้างประสบการณ์ลูกค้าในรูปแบบใหม่ที่ประทับใจ ไร้รอยต่อ และรวดเร็ว ที่สามารถนำไปสู่การตอบสนองต่อวิถีปกติใหม่และความภักดีต่อแบรนด์ (Loyalty) พร้อมทั้งเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต ยิ่งองค์กรปรับตัวได้เร็วเท่าใด โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาการใช้งานของ AR ให้เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันคนได้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กรประสบความสำเร็จได้ด้วยการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับผู้บริโภค รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...