Advertisement

SHARE

นักวิจัยออสเตรเลียค้นพบว่าวัยรุ่นบางส่วนมีกระดูกงอกออกมาจากกระโหลกบริเวณเหนือท้ายทอย โดยเสนอว่าสาเหตุน่าจะมาจากการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเข้มข้นของคนยุคใหม่ ทำให้ท่าทางในการใช้ชีวิตประจำวันต้องเอนหัวไปข้างหน้ามากกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญหลายคนแสดงความเห็นว่างานวิจัยนี้ยังไม่น่าเชื่อถือ 100% เนื่องจากยังมีจุดบกพร่องในการวิจัยหลายจุด

David Shahar และ Mark Sayers สองนักวิจัยจาก University of the Sunshine Coast ในประเทศออสเตรเลีย ได้ตีพิมพ์งานวิจัยชิ้นหนึ่ง ซึ่งนำฟิล์ม X-ray ของวัยรุ่นอายุ 18-30 ปี จำนวน 218 ภาพมาวิเคราะห์ และพบว่าในวัยรุ่นกลุ่มนี้ มีถึง 41% ที่มีกระดูกที่มีลักษณะเหมือนเขา (horn-like) งอกออกมาจากบริเวณใต้กะโหลกศีรษะเหนือท้ายทอย โดยกระดูกส่วนที่งอกเกินมานี้มีความยาวตั้งแต่ 10 มิลลิเมตร ถึง 30 มิลลิเมตร

ในการทำวิจัยดังกล่าว สองนักวิจัยชาวออสเตรเลียได้ผนวกรวมเอาการแสกน MRI เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยด้วย และได้ข้อสรุปว่า กระดูกที่งอกออกมาจากกะโหลกดังกล่าวนั้น ไม่ได้เป็นผลมาจากกรรมพันธุ์หรืออาการบาดเจ็บ

ทั้งนี้ สองนักวิจัยชาวออสเตรเลียได้เสนอแนะว่า กระดูกที่งอกออกมาดังกล่าวนั้น น่าจะเป็นผลมาจากท่วงท่าการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีอย่างโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตอย่างเข้มข้น ทำให้ท่วงท่าเปลี่ยนไปโดยต้องเอนหัวไปด้านหน้ามากกว่าคนสมัยก่อน การที่ต้องอยู่ในท่วงท่านี้เป็นเวลานานทำให้ร่างกายปรับตัวโดยการสร้างกระดูกบริเวณเหนือท้ายทอยขึ้นมารับวิถีชีวิตใหม่นี้ อย่างไรก็ตาม ต้องบอกไว้ก่อนว่านี่ยังเป็นเพียงสมมติฐานของสองนักวิจัยนี้เท่านั้น ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าสมมติฐานดังกล่าวนี้เป็นจริงหรือไม่

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์หลายคนยังได้แสดงความเห็นว่า งานวิจัยชิ้นดังกล่าวยังมีจุดอ่อนอยู่หลายจุด เช่น ภาพฟิล์ม X-ray ทั้งหมดที่ถูกนำมาวิเคราะห์ล้วนเป็นภาพเก่า ไม่มีการแยกกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มิหนำซ้ำกลุ่มตัวอย่างที่ถูกนำมาศึกษาก็ล้วนเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพคอมากพอที่จะยอมไปหาหมอและถ่ายภาพ X-ray ดังนั้นแล้วจึงมีแนวโน้มอย่างสูงที่ปรากฏการณ์เช่นนี้ ถ้าหากเกิดขึ้นกับผู้คนโดยทั่วไปจริง ตัวเลข 41% ที่การศึกษาชิ้นนี้พบน่าจะสูงเกินไป

แม้ผลการวิจัยชิ้นนี้จะยังมีข้อกังขา แต่ก็ถือเป็นงานที่ได้จุดประกายให้ผู้คนเริ่มหันมามองผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างรอบด้านมากขึ้น เพราะไม่ใช่แค่ว่ามันส่งผลต่อสมองของเราเท่านั้น แต่เทคโนโยลีติดต่อสื่อสารสมัยใหม่เหล่านี้ อาจส่งผลต่อกระดูกและกะโหลกที่หุ้มสมองของเราอยู่ได้ด้วย

ที่มา
https://www.nature.com/articles/s41598-018-21625-1
https://www.washingtonpost.com/nation/2019/06/20/horns-are-growing-young-peoples-skulls-phone-use-is-blame-research-suggests/
https://www.nytimes.com/2019/06/20/health/horns-cellphones-bones.html

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...