Advertisement

SHARE

แบงก์ชาติ ไขข้องสงสัยเพิ่มทางเลือกลงทุนทองคำ ได้ทั้งเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ

วันที่ 10 ก.ย. 2563 น.ส.วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ แบงก์ชาติ เปิดเผยว่า ตามที่มีความเข้าใจผิดว่า ภายในปีนี้จะไม่สามารถใช้เงินบาทซื้อทองคำได้อีกต่อไป โดยนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำจะต้องซื้อขายทองคำเป็นเงินตราต่างประเทศเท่านั้น

ข้อเท็จจริงคือ แบงก์ชาติมีการปรับระบบนิเวศของการลงทุนในทองคำเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนที่สนใจซื้อขายทองเพื่อการลงทุน เช่น เทรดทองผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกชำระเป็นเงินบาท หรือ เงินตราต่างประเทศผ่านบัญชี FCD ได้ โดยไม่ได้มีการบังคับให้ต้องเลือกใช้สกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งในการซื้อทองคำ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถซื้อขายทองแท่งและทองรูปพรรณ ที่ร้านทองโดยใช้เงินบาทได้ตามปกติ


ทั้งนี้ ในการลงทุนทองคำนั้น เดิมจะต้องลงทุนด้วยเงินบาทเท่านั้น ทำให้นักลงทุนต้องเสี่ยงกับมีส่วนต่างของค่าเงินจากต่างประเทศ ทำให้มีแนวทางจะให้นักลงทุนทองคำสามารถลงทุนโดยเงินสกุลดอลลาร์ได้โดยตรง แต่เกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาเสียก่อนว่า จะไม่ให้ลงทุนด้วยเงินบาท ซึ่งจากคำชี้แจงของแบงก์ชาติดังกล่าวทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้ทั้ง 2 สกุลเงิน และถือเป็นแนวโน้มที่ดี อีกทั้งปีนี้วงการลงทุนทองคึกคักมากกว่าการลงทุนในตลาดหุ้น

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...