{{-- --}}
Advertisement

SHARE

เปิด 17 คำสั่งฝ่ายบริหารที่ ‘โจ ไบเดน’ ลงนามในวันแรกที่เข้ารับตำแหน่ง พบส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงนโยบาย ‘โดนัลด์ ทรัมป์’ อย่างสิ้นเชิง

นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหาร 17 ฉบับ ไม่กี่ชั่วโมงหลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยคำสั่งทั้ง 17 ฉบับสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเด็นใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

1️⃣ โควิด-19

ประธานาธิบดีไบเดนแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการรับมือโรคโควิด-19 โดยจะทำหน้าที่ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดีไบเดนโดยตรง บทบาทหลักคือการดูแลเรื่องการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับรับมือการระบาดในสหรัฐฯ

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีไบเดนยังลงนามเพื่อให้สหรัฐฯ กลับไปเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลกอีกครั้ง หลังประธานาธิบดีทรัมป์ถอนตัวเมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากมองว่า องค์การอนามัยโลกดำเนินงานโดยไร้ประสิทธิภาพ พร้อมชี้ว่าองค์การอนามัยโลกมีท่าทีเข้าข้างจีนมากเกินไป

ขณะที่มาตรการที่จะบังคับใช้กับชาวอเมริกันที่นายไบเดนประกาศไว้ตั้งแต่ก่อนรับตำแหน่งคือ การร้องขอให้ชาวอเมริกันสวมหน้ากากป้องกันโควิด-19 ตลอดช่วง 100 วันแรกของการดำรงตำแหน่ง ซึ่งจะดำเนินการในลักษณะขอความร่วมมือ แต่จะมีมาตรการที่เข้มงวดกับผู้ที่อยู่ในหน่วยงานหรือพื้นที่ของรัฐ

2️⃣ เศรษฐกิจ

มาตรการทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นคำสั่งเร่งด่วนของนายโจ ไบเดนคือการสั่งพักชำระหนี้ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือการขยายเวลาการพักชำระหนี้ทั่วไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม และยืดระยะเวลาให้กับหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน

นอกจากนี้หลายฝ่ายยังจับตามาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจ ผลจากการระบาดของโรคโควิด-19 มูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 56.8 ล้านล้านบาท ซึ่งจะรวมถึงเงินช่วยเหลืออีก 1,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับชาวอเมริกันทุกคน เพิ่มเติมจากที่ได้รับไปแล้ว 600 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อต้นเดือน

3️⃣ ผู้อพยพ

นายโจ ไบเดน ออกคำสั่งเกี่ยวกับผู้อพยพ ซึ่งถูกมองว่าเป็นการพลิกนโยบายของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์อย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะการกลับไปสนับสนุนโครงการปกป้องเด็กที่เข้าเมืองโดยไม่มีเอกสาร ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกโครงการดังกล่าว รวมไปถึงการยกเลิกการขยายขอบเขตบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง และระงับการก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนระหว่างสหรัฐฯ กับเม็กซิโก

นอกจากนี้ยังออกคำสั่งยกเลิกการห้ามชาวมุสลิมจาก 7 ชาติเข้าประเทศ และระงับการเนรเทศผู้อพยพชาวไลบีเรียที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ

4️⃣ สิ่งแวดล้อม

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลชุดใหม่ของนายไบเดนเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการกลับเข้าไปร่วมความตกลงปารีส ที่นานาชาติร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ รวมไปถึงการยุติโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมัน Keystone XL ที่ถูกถกเถียงอย่างมากเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงเวลาของการก่อสร้าง

5️⃣ ความเท่าเทียม

ในจำนวนคำสั่งฝ่ายบริหารทั้งหมด มีบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมทั้งในเชิงเชื้อชาติ สีผิวและเพศ โดยหลายฝ่ายจับตาไปถึงคำสั่งที่ยกเลิก ‘1776 Commission’ ซึ่งเป็นคณะทำงานที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งขึ้นหวังให้การศึกษาในสหรัฐฯ มีเนื้อหาไปในเชิงชาตินิยม

ประธานาธิบดีไบเดนยังออกคำสั่งให้มีการนับจำนวนประชากรที่ไม่ใช่พลเมืองลงในสำมะโนประชากร โดยเชื่อว่าจะทำให้ฐานข้อมูลประชากรในสหรัฐฯ เป็นไปตามข้อเท็จจริงมากขึ้น และจะต้องนำจำนวนประชากรที่ไม่มีสถานะเป็นพลเมืองมาคำนวณเพื่อหาสัดส่วนจำนวนผู้แทนในสภาด้วย

นอกจากนี้ นายไบเดนยังออกคำสั่งป้องกันการแบ่งแยกทางเพศต่อเพศสภาพต่างในสถานที่ทำงานอีกด้วย

6️⃣ ความโปร่งใสภาครัฐ

สำหรับประเด็นสุดท้ายที่นายไบเดนออกคำสั่งทันทีในวันแรกที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คือคำสั่งว่าด้วยการสร้างความโปร่งใสภาครัฐ ผ่านการที่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารทุกคนในรัฐบาลไบเดน จะต้องลงนามว่า จะปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม พร้อมสั่งระงับคำสั่งของรัฐบาลชุดที่แล้ว โดยเฉพาะคำสั่งที่ออกมาในช่วงท้ายวาระที่อาจไม่เหมาะสม

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...