{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันที่ 19 ม.ค.2564 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)กล่าวถึงการเตรียมพร้อมเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.พ. หลังประกาศปิดการเรียนในโรงเรียน 28 จังหวัด ถึงวันที่ 31 ม.ค. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ว่า ในวันที่ 1 ก.พ.นี้ จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ แต่ต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ในช่วงนี้ถึง สิ้นเดือนม.ค. ว่ารัฐบาลสามารถควบคุม และแยกแยะกลุ่มผู้ติดเชื้อได้ จากนั้นก็จะค่อยๆผ่อนปรนมาตรการ

ส่วนการสอบกลางภาคและปลายภาคต้องเตรียมออนไลน์หรือไม่ รมว.ศธ. กล่าวว่า ยังใช้แผนตามเดิม คือยังไม่สอบออนไลน์ ส่วน นักเรียนชั้นม.6 ให้ฝ่ายพิจารณาข้อสอบ พิจารณาว่า เด็กอาจได้รับข้อมูลความรู้ไม่ครบถ้วนเท่ากันเกิดความเหลื่อมล้ำ ข้อสอบ จึงอาจต้องเปลี่ยนไป ดังนั้นปีนี้อาจใช้เกณฑ์เดียวกับหลายประเทศ คือให้เด็กนักเรียนเลื่อนชั้นอัตโนมัติ

ในส่วนของนักเรียนม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ก็อยู่ระหว่างหารือกัน ว่ามีเนื้อหาไหนที่ควรรู้ที่ต้องสอบในโอเน็ตบาง อยู่ระหว่างหาแนวทางกัน ถึงวันนี้ เมื่อสถานการณ์การระบาดเริ่มควบคุมดีขึ้น ก็ได้รับข้อเรียกร้องจากโรงเรียนอนุบาล ขอปรึกษากับคณะกรรมการศบค.ชุดเล็ก ว่าจะสามารถเปิดโรงเรียนอนุบาลได้บ้างหรือไม่ด้วย

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...