{{-- --}}
Advertisement

SHARE

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.ออกไป โดยคาดว่าจะเป็นเดือน ก.ค. เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19
.
วันที่ 17 มี.ค. นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า จะให้ประชาชนที่มีการจองตั๋วโดยสารรถ บขส. ล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1–30 เม.ย. สามารถขอคืนตั๋วได้ โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียม 10%
.
รวมทั้งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขอเลื่อนตั๋วจากช่วงเดือน เม.ย. เป็นเดือน ก.ค. สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมเช่นกัน
.
ประชาชาชนสามารถติดต่อขอคืนตั๋วและเลื่อนการเดินทาง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.เป็นต้นไป


สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์เลื่อนการเดินทาง สามารถขอเลื่อนตั๋วได้ 90 วัน โดยต้องนำตั๋วหรือสลิปชำระเงิน ไปขอเลื่อนการเดินทางต่อพนักงานขายตั๋วก่อนเวลารถออกล่วงหน้า 1 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อเลื่อนการเดินทางแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้
.
ส่วนการคืนตั๋วโดยสาร ผู้โดยสาร ต้องนำตั๋วหรือสลิปชำระเงิน ไปขอคืนต่อพนักงานขายตั๋ว ก่อนเวลารถออกล่วงหน้า 1 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นกัน
.
สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.ทุกแห่งทั่วประเทศ และ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...