{{-- --}}
Advertisement

SHARE

เปิดจดหมายตอบนายกฯ ของมหาเศรษฐีอันดับ 2 ของเมืองไทย “เจ้าสัวกระทิงแดง” มอบ 300 ล้านบาท ทำโครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” ส่งเสริมประชาชนพึ่งพาตนเองด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 30 เมษายน นายเฉลิม อยู่วิทยา ในนามครอบครัว “อยู่วิทยา” ผู้นำตระกูลอยู่วิทยา ที่เป็นเจ้าของสัดส่วนหุ้นรวมกัน 51% ในบริษัท Red Bull GmbH  ในประเทศออสเตรีย ผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด มหาเศรษฐีอันดับ 2 ของประเทศไทย (จากการจัดอันดับของ Forbes Thailand ในปี 2563 นายเฉลิม อยู่วิทยา มีทรัพย์สิน 6.6 แสนล้านบาท) ได้มอบหมายให้ นายธนิต บัวเขียว ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและบริหารความเสี่ยงเป็นตัวแทน เข้ายื่นหนังสือตอบรับนายกรัฐมนตรี พร้อมเสนอแผนทุ่มงบประมาณ 300 ล้านบาท ช่วยเหลือประชาชน ภายใต้โครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” โดยมี พล.ต. อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ คณะทำงานนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือ ที่ทำเนียบรัฐบาล

(ตัวแทนครอบครัว อยู่วิทยา มอบจดหมายให้กับคณะทำงานนายกรัฐมนตรี 30 เม.ย. 2563)

ส่วนหนึ่งในหนังสือระบุว่า “ครอบครัวอยู่วิทยา จะให้การสนับสนุนเงินทุนเบื้องต้นต้นจำนวน 300 ล้านบาท ในช่วง 3 ปีแรก เพื่อทำโครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” โดยร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา อาทิเช่น สถาบันอาศรมศิลป์ และเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ในการสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนที่มีเป้าหมายชีวิตเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการฝึกปฏิบัติวิธีการสร้างแหล่งอาหารเพื่อดูแลตนเองและครอบครัว จาก 100 คนแรก ที่ผ่านการบ่มเพาะ จะออกไปแบ่งปันให้กับคนอื่นอีก 100 คน ก่อนที่จะขยายออกไปสู่อีก 100 ชุมชนใกล้เคียง ด้วยโมเดลการพึ่งพาตนเองแบบนี้จะนำพาคนไทย 1 ล้านคนให้รอดพ้นจากความอดอยากที่เผชิญอยู่ได้

โครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” ยังจะแสดงให้เห็นว่า ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งแลกเปลี่ยนมากขึ้นเท่าใด เศรษฐกิจชุมชนซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศก็จะยิ่งมีความมั่นคงและเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น”

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...