{{-- --}}
Advertisement

SHARE

บขส. เงียบเหงา เผยการเดินทางปีใหม่ 2564 ผู้โดยสาร ลดลงประมาณ 30-35%  เมื่อเทียบกับปีใหม่ปีที่แล้ว

วันที่ 31 ธ.ค.2563 นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2563 บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้) อำนวยความสะดวกผู้โดยสารกลับต่างจังหวัด (เที่ยวไป) จำนวน 3,932  เที่ยว รองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร , ถนนบรมราชชนนี, เอกมัย ) จำนวน 57,867 คน เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 เล็กน้อย ประมาณ 5,835 คน

ส่วนการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร (เที่ยวกลับ) บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้) จำนวน 3,715 เที่ยว รองผู้โดยสารเดินทาง จำนวน 42,218 คน

อย่างไรก็ดี พบว่าการเดินทางในปีนี้ลดลงประมาณ 30-35% เมื่อเทียบกับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา และคาดว่าในวันนี้ (31 ธ.ค.64) จะมีผู้โดยสารเดินทางจำนวนไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นกาเดินทางในเส้นทางสายสั้น เช่น อยุธยา สระบุรี จันทบุรี เป็นต้น

รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวย้ำว่า บขส. ได้ปฏิบัติตามนโยบายในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและป้องกันการแพร่ระบาดฯ ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะใช้บริการที่สถานีขนส่ง และบนรถโดยสารตลอดการเดินทางรวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ทั้งนี้ หากผู้โดยสารมีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ บขส. หรือบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถจองตั๋วออนไลน์ล่วงหน้า 90 วัน ผ่านเว็บไซต์ www.transport.co.th หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋ว ของ บขส.

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...