{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันที่ 22 พฤษภาคม ผลประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 47/2563 เพิ่มมาตรการคุม “คาเฟ่สัตว์เลี้ยง” ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 12 ข้อ คือ

1.- แยกบริเวณรับประทานอาหารกับบริเวณชมสัตว์ให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน

2.-ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการสัมผัสสัตว์โดยตรง เช่น การอุ้มสัตว์ และการเอาหน้าเข้าใกล้สัตว์

3.-ระหว่างการชมสัตว์ ผู้ให้บริการต้องมีการควบคุมให้มีการเว้นระยะห่าง ลดการพูดคุย ไม่ใช้เสียงดัง ไม่ตะโกน เพื่อลดการเกิดละอองฝอยจากน้ำลาย

4.-งดการให้ผู้ใช้บริการป้อนอาหาร/ให้อาหารสัตว์

5.-ก่อนและหลังเข้าบริเวณชมสัตว์ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล

6.-สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณชมสัตว์

7.-ปิดทำความสะอาดและระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง

8.-ใช้ระบบการจองเพื่อใช้บริการและบันทึกข้อมูล เพื่อการติดตามสอบสวนโรค

9.-ถ้าสัตว์มีอาการป่วย ให้นำส่งสัตวแพทย์เพื่อรักษาและจำแนกไม่ให้ปะปนกับสัตว์ตัวอื่น

10.-ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ

11.-ทำความสะอาดสัตว์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์หลังปิดบริการเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

12.-เมื่อใช้บริการที่ต้องถอดรองเท้า ต้องให้มีระบบที่วางรองเท้าที่ง่ายต่อการจัดเก็บไม่ให้เกิดความสับสน จัดหาถุงใส่รองเท้าแบบใช้แล้วทิ้ง และมีเจลแอลกอฮอล์บริการในบริเวณดังกล่าว

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...