{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันที่ 30 มี.ค.63 สื่อต่างประเทสรายงานว่า สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา มีคำสั่งปิดบ่อนกาสิโนทั้งหมดทั่วราชอาณาจักร เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) นายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่า “ผมได้ออกคำสั่งปิดบ่อนกาสิโนทุกแห่ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 23.59 น. ของวันที่ 1 เม.ย. 2020 เป็นต้นไป นี่เป็นเพียงการปิดบ่อนฯ ชั่วคราว และเมื่อสถานการณ์สงบลง จะได้รับอนุญาตให้เปิดทำการตามปกติ”

ขณะเดียวกัน ฮุนเซนยังมีคำสั่งห้ามการส่งออกข้าวขาวและข้าวเปลือกตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. เป็นต้นไป เพื่อสำรองข้าวสำหรับการบริโภคในประเทศในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวหอม (Fragrant Rice) จะไม่อยู่ภายใต้คำสั่งห้าม เนื่องจากข้าวชนิดนี้มีอุปสงค์ในประเทศไม่มาก เนื่องจากราคาสูง

ทั้งนี้ แถลงการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชารายงานว่าจนถึงขณะนี้มีรายงานยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันทั้งสิ้น 107 ราย ในจำนวนนี้มี 23 รายที่ได้รับการรักษาจนหายดี นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกัมพูชายังสั่งให้หน่วยงานต่างๆ ตรวจยึดอุปกรณ์ทดสอบโรคโควิด-19 และยารักษาโรคที่ไม่ได้ผ่านการลงทะเบียน แต่มีการจำหน่ายในท้องตลาด และจับกุมผู้ค้าไปดำเนินคดีเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของประชาชน ด้านประชาชนที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศไทย นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ขยายคำสั่งให้กักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน และให้ติดต่อสายด่วน 115 หากมีอาการน่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19

นอกจากนี้รัฐบาลกัมพูชาได้วางแผนปล่อยกู้เงินประมาณ 500 หรือ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.63-1.95 หมื่นล้านบาท) ให้แก่ธนาคารและสถาบันการเงินระดับฐานรากด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้องค์กรเหล่านี้สามารถให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าเดิมได้ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในกัมพูชาล่าสุด มีผู้ติดเชื้อ 107 ราย และรักษาหายแล้ว 21 ราย

 

 

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...