Advertisement

SHARE

จากกรณีที่ บ.เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) และ บ.ซีพีเอ็น วิลเลจ จำกัด ยื่นฟ้อง บ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ต่อศาลปกครองกลาง จากกรณีที่ ตั้งเต็นท์ขวางทางเข้าออก โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่ เอาท์เล็ต ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

ในคำร้องของ CPN สรุปได้ว่า
– โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ได้ขออนุญาตทำทางเข้าออกเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 จาก ผอ.ทางหลวงแผ่นดิน
– แต่วันที่ 22 ส.ค. 2562 ทอท.ตั้งเต็นท์ขวางทางเข้าออก อ้างว่าเป็นที่ดินราชพัสดุอยู่ในความดูแล
– CPN ระบุว่าเกิดผลกระทบต่อการก่อสร้าง ผู้เช่าพื้นที่เข้า-ออกไม่ได้
– CPN แย้งว่า ทางหลวงแผ่นดิน 370 ไม่ใช่ที่ราชพัสดุและไม่อยู่ในความดูแลของ ทอท.
– ยกกรณีเมื่อปี 61 ตอน ทอท.จะก่อสร้างท่อร้อยสายไฟใต้ดินและบ่อพัก ก็ยังขออนุญาตกรมทางหลวง
– โครงการจะเปิด 31 ส.ค. หากทำทางเชื่อมไม่ได้จะเดือดร้อนเสียหาย กระทบคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติรายใหญ่ ส่งผลเสียหายต่อการลงทุนของประเทศ
– ขอให้ ทอท.ยุติการปิดกั้นและชำระค่าเสียหายกว่า 150 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย
– ขอให้ศาลกำหนดมาตรการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ โดยให้เปิดทางเข้า-ออก ก่อนการพิพากษา

ฝั่ง ทอท. คัดค้านคำขอชั่วคราว สรุปได้ว่า
– หากปล่อยให้เปิดทางเข้า-ออก โครงการ จะทำให้การจราจรหนาแน่นขึ้น เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
– ปัญหาการจราจรจะกระทบมาตรฐานการบริการของสนามบิน
– โครงสร้างของโครงการใกล้เคียงทางขึ้นลงเครื่องบิน มีผลกระทบความปลอดภัย
– โครงการกระทบแผนพัฒนาสนามบินที่จะเพิ่มอาคารเทียบเครื่องบินรองและลานจอด

ศาลปกครองกลางไต่สวนทั้ง 2 ฝ่าย และพยานคือผู้แทนกรมทางหลวง เพื่อประกอบการพิจารณาคำร้องกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา สรุปได้ว่า

– แม้ผู้ถูกฟ้องคดี (ทอท.) จะอ้างว่า เป็นพื้นที่ราชพัสดุอยู่ในความดูแล แต่เรื่องสถานะความเป็นที่ดินราชพัสดุยังเป็นที่โต้แย้งกันอยู่ เพราะแม้กรมท่าอากาศยาน ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุและ ทอท.ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลใช้ประโยชน์ จะมีหน้าที่ในการดูแลและดำเนินการผู้กระทำผิดที่มีการรุกล้ำที่ราชพัสดุ แต่บริเวณดังกล่าวเป็นเขตทางที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 370 ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง ซึ่ง ทอท.เองก็เคยขออนุญาตก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและบ่อพัก ผู้ถูกฟ้องจึงเป็นเพียงหน่วยงานที่ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์และดูแลมิให้บุคคลใดรบกวนการครอบครองหรือใช้สิทธิครอบครองโดยปรปักษ์ มิได้มีอำนาจอื่น

– ศาลปกครองระบุด้วยว่า การที่ผู้ฟ้องคดี (CPN) ได้รับอนุญาตให้ทำทางเชื่อมและใช้เป็นทางเข้า-ออก และใช้สาธารณูปโภคพื้นฐาน ไม่ได้เป็นการรบกวนการครอบครองหรือใช้สิทธิครอบครองโดยปรปักษ์

– การที่ผู้ถูกฟ้อง (ทอท.) อ้างว่า หากให้ใช้ทางเชื่อมจะกระทบกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะ 2 เป็นเพียงการคาดการณ์ การเปิดให้ใช้ทาง ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายตามที่ผู้ถูกฟ้อง (ทอท.) อ้าง

– ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้อง (ทอท.) รื้อถอนสิ่งกีดขวางหน้าโครงการ และยุติการดำเนินการที่เป็นการขัดขวาง รบกวน จนกว่าศาลจะมีคำพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

 

ด้านนายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ. เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือ CPN กล่าวหลังศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองว่า CPN พันธมิตรร้านค้ากว่า 150 ร้าน และพนักงานกว่า 1,000 คน ขอขอบคุณภาครัฐ ศาลปกครอง ประชาชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีความจริงใจ ช่วยสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรม และช่วยคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆ ให้โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี เอาท์เล็ต สามารถเปิดให้บริการได้ตามกำหนดวันพรุ่งนี้ (31 ส.ค.) ตั้งแต่เวลา 10.39-22.00 น. ตามที่ได้ตั้งใจไว้

คลิกอ่านคำสั่งศาลปกครอง 

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...