Advertisement

SHARE

บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเลือกผู้ชายเข้าไปดำรงตำแหน่งซีอีโอมากกว่าผู้หญิงในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยพบมีผู้หญิงได้รับแต่งตั้งเป็นซีอีโอในบริษัทระดับโลกเพียง 3% เท่านั้น
บริษัท Heidrick & Struggles ซึ่งเป็นบริษัทจัดหางานในตำแหน่งบริหารให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก เปิดเผยผลวิเคราะห์การจ้างงานในตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคระบาดอย่างเป็นทางการ พบว่ามีการจ้างงานผู้หญิงเข้าไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซีอีโอ ในบริษัทระดับโลกเพียง 3% เท่านั้น โดยผลการศึกษานี้ไม่ได้นำปัจจัยเรื่องเชื้อชาติหรือสีผิวมาพิจารณา

สำหรับสาเหตุที่บริษัทส่วนใหญ่เลือกผู้ชายเข้าไปบริหารงาน รายงานชิ้นนี้วิเคราะห์ว่า อาจเป็นเพราะสถานะของผู้ชายที่มีความพร้อมรับงานในฐานะผู้นำบริษัทมากกว่า สอดคล้องกับข้อมูลที่ชี้ว่า ในภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ต้องออกจากงานในสัดส่วนที่มากกว่าเพื่อไปดูแลลูกที่อยู่ที่บ้าน ไม่สามารถไปโรงเรียนหรือไปฝากเลี้ยงตามสถานดูแลเด็กได้
การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้หญิงกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มไม่มีงานทำ เพราะนอกจากภาระที่ผู้หญิงต้องแบกรับในการดูแลลูกแล้ว ตำแหน่งงานของผู้หญิงส่วนใหญ่ยังเป็นงานที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคระบาดทั้งสิ้น
ข้อมูลของบริษัท Heidrick & Struggles ระบุว่า ผู้หญิงยังมีสัดส่วนขึ้นเป็นผู้บริหารระดับซีอีโอน้อยกว่าผู้ชายในอัตราค่อนข้างสูง ซึ่งในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี 2551 ก็มีสัญญาณว่าบริษัทต่างๆ เลือกผู้ชายเข้าไปทำหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงมากกว่าผู้หญิงเช่นกัน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...