Advertisement

SHARE

ชีวาทัย ผนึก เอสซีจี แพคเกจจิ้ง นำร่องรีไซเคิลกระดาษจากโครงการคอนโดมิเนียมของชีวาทัย สู่สิ่งของรีไซเคิลคืนให้ชุมชน 

วันที่ 28 ส.ค. 2563 นายภูเบศร์ สำราญเริงจิต รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA กล่าวว่า บริษัทฯ จัดกิจกรรม CHEWA GOES GREEN ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อส่งเสริมนโยบายด้านความยั่งยืน โดยได้ร่วมกับ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ต่อยอดโครงการในการนำเศษกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วในคอนโดมิเนียม ภายใต้โครงการต่าง ๆ ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) กลับมาใช้ประโยชน์ด้วยการรีไซเคิลเป็นของเล่นกระดาษในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับเด็กเพื่อใช้ในโครงการเองและขยายสู่ชุมชนโดยรอบโครงการ โดยนำร่องที่โครงการ ‘ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญ 13’ เป็นแห่งแรก ก่อนขยายการจัดการขยะอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมในโครงการที่อยู่อาศัยอื่นๆ ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)  เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกระดาษใช้แล้ว อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะ พร้อมคืนสิ่งดีๆ สู่สังคม

ความร่วมมือของชีวาทัย และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง คือนำเศษกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วที่ผ่านการคัดแยกไปรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษและนำมาทำสินค้าต่างๆ เช่น ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ หรือนำมาทำเป็นบ้านกระดาษ รถกระดาษ เฟอร์นิเจอร์กระดาษ ฯลฯ เพื่อนำกลับมาให้คอนโดหรือบ้านจัดสรรภายในโครงการของชีวาทัย ได้ใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อประโยชน์นี้ต่อชุมชนได้อีกด้วย ถือเป็นการทำ CSR เพื่อชุมชนของบริษัทและผู้อาศัยในโครงการร่วมกันในคราวเดียว นอกจากนี้โครงการ ‘ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญ 13’ ยังเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างห้องคัดแยกขยะส่วนกลางที่ได้มาตรฐานแบบเต็มรูปแบบขึ้นในโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะและนำขยะมูลฝอยไปรีไซเคิลหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้สูงสุด

ขณะที่ นายจิระศักดิ์ แก้วอุบล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจรีไซเคิลเอสซีจี แพคเกจจิ้ง กล่าวว่า แนวคิดของ SCG Circular Way คือการให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด ซึ่งเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้เริ่มต้นรณรงค์กับกลุ่มพนักงาน และขยายไปยังสังคมโดยรอบ รวมถึงพันธมิตรที่ดีอย่างชีวาทัย โดยมีหลักการง่าย ๆ คือการ “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” เพื่อให้ทรัพยากรสามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ทุกวันนี้มีปริมาณขยะต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ถ้าเรามีการคัดแยกไว้ ปัจจุบันมีหน่วยงาน กลุ่มความร่วมมือ หรือองค์กรหลายแห่งที่พร้อมจะรับวัสดุใช้แล้วหรือขยะเหล่านั้นกลับมาหมุนเวียนใช้เป็นทรัพยากรใหม่ได้ ตามหลัก Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเอสซีจี แพคเกจจิ้ง เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และได้นำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการรณรงค์เชิญชวนคนมาร่วมกันคัดแยกขยะ แล้วทิ้งให้ถูกที่ถูกถัง ถ้าไม่มีถังแยกขยะส่วนกลางของหมู่บ้านหรือคอนโด ก็สามารถนำไปทิ้งที่จุด drop point หรือฝากธนาคารขยะใกล้บ้าน และไม่ต้องห่วงว่าขยะจะถูกนำไปรวมกัน เพราะจะมีหลายหน่วยงานหลายองค์กร รวมทั้งเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ที่นำเศษกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วเหล่านี้ไปสร้างให้เกิดประโยชน์ได้ใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าเราไม่แยกแล้วเอาเศษกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วที่สามารถรีไซเคิลได้ไปรวมกับขยะเปียก เราต้องนำขยะเหล่านี้ไปทำการฝังกลับไม่ก็เผา ซึ่งมีส่วนในการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้โลกร้อนด้วย

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จะนำเศษกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและผลิตเป็นกระดาษอีกครั้งเพื่อนำมาทำสินค้าต่างๆ เช่น บ้านกระดาษ รถกระดาษ เฟอร์นิเจอร์กระดาษ และนำกลับมาให้คอนโด หรือบ้านจัดสรรในโครงการของชีวาทัยได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งในขั้นตอนของการเข้ามารับเศษกระดาษจากคอนโดหรือหมู่บ้านจัดสรรนั้น ทางเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นขึ้นมาเพื่อให้สะดวกในการเรียกรถมารับเศษกระดาษเมื่อถึงปริมาณที่กำหนดได้ด้วย

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...