{{-- --}}
Advertisement

SHARE

 
วันที่ 9 มกราคม 2564 ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ ถ.รัชดาภิเษก 36 กรุงเทพฯ มหานคร คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กสู่ถ้วนหน้าแถลงจดหมายเปิดผนึก เรียกร้องนายกรัฐมนตรีออกนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กปี 2564
 
นโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กในปัจจุบันต้องมีการลงทะเบียนครอบครัวรายได้ต่ำ จึงจะได้สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี แต่หลังสถานการณ์ โควิด-19 มีกรณีครอบครัวรายได้สูงกว่าเกณฑ์มีรายได้ลดลงกระทันหัน ทำให้การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กเล็กทำได้ไม่ทันการและเกิดการตกหล่น ภาคประชาสังคมจึงเสนอให้ขยายสวัสดิการอุดหนุนเด็กเล็กเป็นการอุดหนุนแบบถ้วนหน้า เพื่อให้เด็กเล็กทุกคนได้รับสารอาหารและโภชนาการอย่างเพียงพอโดยไม่สะดุด แม้สภาวะทางเศรษฐกิจจะแปรปรวนเช่นใด
 
สุนี ไชยรส วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตชี้ว่าสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าเป็นการลงทุนทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าที่สุดด้านการพัฒนาเด็ก เนื่องจากช่วงแรกเกิดจนถึง 6 ขวบเป็นวัยที่จำเป็นต่อการพัฒนาการของเด็กมากที่สุด เมื่อมีสถานการณ์โควิด-19อาจส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ อันจะกระทบการเจริญเติบโตและส่งผลกระทบข้อภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของเด็กในระยะยาว
 
ส่วนนิไลมล มนตรีกานนท์ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ (สรส.) ระบุว่าสถานกาณ์โควิด-19 ทำให้เกิดครอบครัว “จนใหม่” เป็นจำนวนมาก จากการเลิกจ้างหรือลดเงินเดือน ในภาวะเช่นนี้หากมีเงินอุดหนุนเด็กเข้ามารองรับได้ทันการก็จะทำให้เด็กได้รับอาหารและนมอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
 
แถลงการณ์นี้ร่วมด้วยองค์กรภาคประชาสังคมและภาควิชาการ 301 องค์กรที่ผลักดันสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กตั้งแต่แรกเริ่มจนเกิดนโยบายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท สำหรับครอบครัวยากจนและเสี่ยงยากจน โดยเป้าหมายต่อไปคือการขยายให้เป็นสวัสดิการถ้วนหน้าเพื่อลดภาระการพิสูจน์ความยากจนและแก้ปัญหาการตกหล่นของผู้ไม่ทราบว่าตนเองมีสิทธิ
 
นอกจากนี้ในระหว่างการแถลงข่าว ตัวแทนองค์กรต่าง ๆ ยังสะท้อนปัญหามาตรการสั่งปิดสถานเลี้ยงดูเด็กอ่อน ซึ่งกระทบกับพ่อ-แม่หาเช้ากินค่ำ ที่ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าสถานเลี้ยงดูได้เหมือนเมื่อสถานการณ์ปกติ ทำให้หากไม่ต้องออกจากงานมาเลี้บงดูบุตรหลานซึ่งทำให้ขาดรายได้ ก็ต้องนำบุตรหลานไปทำงานด้วยเนื่องจากไม่มีผู้ดูแล ส่งผลให้เด็กต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าการอยู่ในสถานเลี้ยงดูเด็กอ่อน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...