Advertisement

SHARE

รมช.สาธารณสุข มอบของขวัญวันเด็ก โดยการตรวจคัดกรองโรคหายากให้แก่ทารกแรกเกิด 30,000 ราย นำร่อง 6 รพ. ให้การดูแลรักษาแบบครบวงจรเมื่อตรวจพบผู้ป่วย พร้อมเปิดงาน open house สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี “ดูแลแก้วตาดวงใจ สู่ครอบครัวไทยแข็งแรง”

วันนี้ (6 มกราคม 2563) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดงาน Open House QSNICH “ดูแลแก้วตาดวงใจ สู่ครอบครัวไทยแข็งแรง” และให้สัมภาษณ์ว่า จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทุกคนในประเทศไทย คือ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทําให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง” โดยการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีความครอบคลุมโรคต่างๆ อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคหายาก แม้จะเป็นโรคที่พบได้น้อยมาก แต่เป็นโรคที่มีภาวะรุนแรง ทำให้พิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดระบบการดูแลให้ครอบคลุมและเท่าเทียม ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ให้มีการตรวจคัดกรองเพื่อการวินิจฉัย และการเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาขั้นสูง โดยการจัดงบประมาณเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหายาก เป็นการจัดสรรงบประมาณให้เฉพาะ เพื่อไม่ให้กระทบกับการจัดบริการอื่นๆ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นสถาบันหลักที่มีภารกิจสำคัญในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก โรคยุ่งยากซับซ้อน โรคหายาก ซึ่งทำให้ผู้ป่วยเด็กเข้าถึงการรักษา เป็นหลักการสำคัญของรัฐบาลในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 11 มกราคม 2563 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจึงได้มอบของขวัญวันเด็กในปี 2563 ด้วยการคัดกรองและบริบาลผู้ป่วยโรคหายากแบบครบวงจร เช่น โรคทางพันธุกรรมและโรคเมตาบอลิก ในทารกแรกเกิด จำนวน  30,000 ราย เพื่อช่วยให้วินิจฉัยโรคหายากได้เร็ว ผลการรักษาจะได้ผลดี พ่อแม่ก็จะได้ลูกน้อยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการปกติกลับคืนสู่อ้อมกอด โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้ ระยะแรกเริ่มดำเนินการใน 6 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับการจัดกิจกรรม Open House QSNICH “ดูแลแก้วตาดวงใจ สู่ครอบครัวไทยแข็งแรง” ในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคยุ่งยากซับซ้อน ด้วยนวัตกรรมการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคเด็กให้เข้าถึงบริการด้านการแพทย์ ทั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมทารกแรกเกิด ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านจักษุวิทยาเด็ก ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง โดยมีระบบส่งต่อมายังสถาบันฯ ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปัจจุบันสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดให้บริการผู้ป่วยเด็กปีนี้เป็นปีที่ 69 ดูแลผู้ป่วยนอกระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อนปีละ 350,000 ราย และเป็นผู้ป่วยใน 15,000 ราย

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...