Advertisement

SHARE

วันที่ 20 พ.ค. สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า สัปดาห์นี้ สภาประชาชนแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติของจีนจะจัดการประชุมประจำปี หลังจากเลื่อนมานานกว่า 2 เดือนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
 
โดยทั่วโลกต่างจับตาว่าจีนจะกำหนดทิศทางในการสร้างสังคมมั่งคั่งระดับปานกลางในทุกด้าน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของจีนไปพร้อมกับการเลี่ยงความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงปีวิกฤตินี้อย่างไร
ส่วนประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะมีการหารือในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ (NPC) และการประชุมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ (CPPCC) ของจีน คือ เรื่องประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากการต่อสู้กับโรคโควิด-19
 
หูอวี้ ที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติและผู้อำนวยการโรงพยาบาลยูเนียนในเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมประชุมอาจร่วมหารือเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องในกลไกป้องกันและควบคุมโรคระบาดครั้งใหญ่ของประเทศ รวมถึงระบบสาธารณสุขแห่งชาติ
 
สภานิติบัญญัติและที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจะหารือถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ดีในทุกด้าน ขณะเดียวกันก็ปรับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดให้เป็นปกติวิสัย
 
ขณะที่เรื่องเป้าหมายทางเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียง จะเสนอรายงานการทำงานของรัฐบาลต่อสภาประชาชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาและอนุมัติ โดยจะระบุถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ด้วย
 
ในปี 2019 จีนรายงานการเติบโตของจีดีพี (GDP) ที่ร้อยละ 6.1 ยังอยู่ในเป้าที่ร้อยละ 6.0-6.5 ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าในปีนี้อาจยังเป็นไปตามเป้า
 
ขณะเดียวกันยังมุ่งการขจัดความยากจน ซึ่งวางเป้าหมายการสร้างสังคมมั่งคั่งระดับปานกลางในทุกด้านในปี 2020 หลังจากดำเนินการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท 93 ล้านคนนับตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18 เมื่อปลายปี 2012
โดยยังมีคนยากจนเหลืออีกราว 5.51 ล้านคนเมื่อนับถึงสิ้นปีที่แล้ว
LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...